Verksamheten för utveckling av barnskyddstjänsterna

Verksamheten för utveckling av barnskyddstjänsterna koordineras och förverkligas i centralbyråns utvecklingsenhet. Riitta Hyytinen, chef för barnskyddstjänsterna, leder teamet som består av de tre utvecklingscheferna Hanna Tulensalo, Kaisa Tervonen-Arnkil och Paula Marjomaa, samt chefen för barnhemsverksamheten Anu Lehto, SILTA-verksamhetens koordinator Pirjo Kiiskinen och medarbetarna i utvecklingsprojekten. Utvecklingen av organisationens barnskyddstjänster genomförs tillsammans med regionkontorens personal. Utvecklingsenheten planerar, koordinerar och stöder också utvecklingsprojekt. År 2016 fortsätter man driva projekten PePPi samt Stöd nära dig. Till utvecklingsenhetens uppgifter hör också att delta i barnskyddets rikstäckande nätverk, samt i organisationens påverkande arbete och expertverksamhet i samarbete med Tiina-Maria Levamo, expert i inhemsk påverkande verksamhet. Också juristtjänstens jurist Maria Haarajoki samt överläkare, ungdomspsykiater Kirsi Kettunen deltar i arbetet med att utveckla barnskyddstjänsterna.

Tveka inte att ta kontakt ifall du har ärende rörande arbetet med barnskyddets utveckling, eller om du vill föreslå ett samarbete!