Webbungdomsgården Netari

Netari grundades år 2004 och är Finlands enda riksomfattande ungdomsgård på nätet. I Netari går det bra att fördriva tiden, träffa kompisar och prata med ungdomsarbetare samt andra pålitliga vuxna. Alla ungdomar är välkomna till Netari. Netari fungerar på webben där ungdomarna finns: i IRC-Galleria, Habbo, Twitch, Ask.fm och de sociala mediernas tjänster. År 2015 nådde vi över 55 000 ungdomar. Netari finansieras av undervisnings- och kulturministeriet. Tills vidare fungerar Netari endast på finska.

Målsättningen med Netari är:

  • göra det möjligt att delta i ungdomsgårdsverksamheten på nätet. Tjänsten passar också dem som av olika orsaker inte vill eller kan delta i verksamheten på den egna kommunens ungdomsgård.
  • erbjuda meningsfull fritidssysselsättning på nätet,
  • stärka och stöda ungdomars utveckling genom att tillhandahålla sällskap av likasinnade, vuxenstöd och gemensamma upplevelser i webbmiljö,
  • öka ungdomars möjligheter att träffa nya kompisar på nätet,
  • skapa en trygg diskussionsatmosfär på nätet,
  • förebygga problem genom att erbjuda diskussionsstöd och möjligheter att berätta om egna bekymmer för en pålitlig vuxen,
  •  vid behov ta tag i ungdomars problem på ett professionellt sätt utifrån barnskyddsperspektiv.

I Netari arbetar man mångprofessionellt

I Netari – precis som på konkreta ungdomsgårdar – arbetar utbildade proffs på ungdomsarbete. I Netari finns ungdomsarbetare från flera städer, och dessutom Rädda Barnen rf:s medarbetare samt frivilliga vuxna. Ledarna som arbetar i Netari är lätta att känna igen bland andra användare eftersom de alla har en Netari-symbol. Symbolen gör att den unga kan lita på att hen talar med en riktig vuxen. Netari får också besök av olika experter, som professionella inom till exempel kulturbranschen eller social- och hälsovårdsbranschen. I verksamheten deltar också ungdomar som hjälpledare.

Webbungdomsgården Netari finns på adressen www.netari.fi