Tjänsten Suunta är en anonym handlednings- och rådgivningstjänst på webben. Den är öppen för alla ungdomar och verkar riksomfattande med professionella medarbetare. Suunta har visat sig vara en behövlig metod som förebygger marginalisering i Finland.

Tjänsten som inrättades hösten 2013 har fått beröm av både ungdomar och ledare. Över tusen ungdomar styrs årligen vidare via tjänsten. Tjänstens huvudsakliga syfte är att förebygga marginalisering samt att göra det lättare att hitta tjänster som riktar sig till ungdomar.

Suunta-tjänstens målsättning är att göra det lättare för ungdomar att förbinda sig vid utbildning och arbetsliv. För att komma åt tjänsten behöver ungdomar inte skaffa remisser, reservera tider, registrera sig och eller uppge sina personuppgifter, ifall de inte själva vill det. Ungdomar kan söka hjälp, stöd och råd hos tjänsten vid en tidpunkt som passar dem, och de kan tillbringa så mycket tid i tjänsten som de själva upplever är behövligt. Suunta ger individuell och fördomsfri service. Alla ungdomar bemöts som individer, likvärdigt och utan förutfattade meningar eller klassificeringar.

Suunta-tjänsten finns på webben i olika tjänster och har också en egen sajt. Man kommer åt Suunta-chatten anonymt till exempel genom Facebook. Det är också möjligt att fylla i en blankett i tjänsten, och få svar av ledarna inom 24 timmar.

Tjänsten finns på webbadressen www.suuntapalvelu.fi