Help.some är en mobilapplikation som lanserades 2016. Den erbjuder barn och ungdomar information och rådgivning rörande olika bekymmer och problem. Syftet med mobilappen är att erbjuda ungdomar stöd och tillförlitlig information av utbildade yrkesmänniskor och frivilliga. Genom Help.some kan man få hjälp till exempel i fall av mobbning och trakasserier, i frågor som rör sexuella trakasserier och utnyttjanden, samt med utredning av andra brottsfall och brottsofferärenden.

Help.some ger ungdomar möjlighet att diskutera med en pålitlig vuxen om saker som tynger dem. I diskussionerna tjänstgör experter från Rädda Barnen rf, Helsingfors nätpolis och Brottsofferjouren. Förutom experterna deltar också frivilliga, utbildade vuxna i underhållet. Mobilappen omfattar följande delar:

  • Chatt: möjlighet att diskutera med en utbildad vuxen. Tillförlitlig information och rådgivning av yrkesmänniskor samt utbildade frivilliga.
  • Fråga-svara: om man inte kan eller vill prata om en sak i chatten, kan man i anknytning till den sända en fråga till en yrkesmänniska genom funktionen Kysy meiltä (Fråga oss).
  • Information: ger allmän information om olika problematiska situationer i barns och ungdomars liv.
  • Kalender: innehåller samlad information om webbtjänster för ungdomar. Tjänsterna och deras öppettider finns på ett och samma ställe.

Appen kan laddas ner på Androidapparater via Google Play. Tjänsten är gratis och fungerar tillsvidare endast på finska.