Fröjden att röra på sig, glädjen att hjälpa och känslan av att lyckas

Rädda Barnens idrottsfadderverksamhet är avsedd för barn vars egna föräldrar har begränsade möjligheter att stöda barnets motion eller delta i barnets hobbyer. Målet med verksamheten är att stöda bar och unga och motivera dem att röra på sig, hitta en hobby och således finna en permanens, mål och bra vuxna i livet.

Idrottsfaddrar

  • tar frivilligt ut barnet för att röra på sig,
  • eller deltar i barnets hobby,
  • träffar sitt idrottsbarn i genomsnitt 1–4 gånger per månad,
  • får ersättning för resekostnader och vid behov för andra kostnader, samt
  • kämpar för och stöder samt delar fina upplevelser med barnet!

En idrottsfadder behöver inte vara en tränare eller idrottare. Det räcker med att man är intresserad av motion och idrott och att man är villig att ge av sin tid åt barnet. Barn behöver vänliga och trygga vuxna i sitt liv. Man kan också verka som idrottsfadder för ens eget barns lagkamrater.

Frivilliga som utbildats till idrottsfaddrar ombes ge samtycke till begäran om utdrag ur brottsregistret (lagen om kontroll av brottslig bakgrund hos frivilliga som deltar i verksamhet bland barn 148/2014). Vi ber också att alla frivilliga förbinder sig att skydda barnen i den frivilliga verksamheten samt om ett utlåtande av socialväsendet.

Idrottsfadderverksamheten inleddes 2014 i Tammerfors och den är en del av Rädda Barnens stödpersonverksamhet för barnfamiljer. Efter pilotperioden är målet att utveckla verksamheten att omfatta hela landet.

Om du vill ha mer information, vill bli en Idrottsfadder eller om ditt barn behöver en Idrottsfadder, kontakta oss.
Mer information: https://www.facebook.com/sporttikummi