Stödpersoner

STÖDPERSONVERKSAMHETEN FÖR BARNFAMILJER – FRIVILLIG HJÄLP I VARDAGEN

Rädda Barnens stödpersonsverksamhet för barnfamiljer har som mål att hjälpa barnfamiljer genom frivilliga stödpersoner. Stödpersonverksamheten är förebyggande barnskydd. Stödpersonerna har många olika uppgifter i familjerna: de kan lyssna, vara samarbetspartner, hjälpa till med att sköta och uppfostra barn, vara en hobbykompis för familjen eller en familjemedlem, handledare, rådgivare o.s.v. Stödpersonen träffar barnet och familjen ett par gånger per månad några timmar åt gången. Stödet är gratis för familjerna.

Till vår stödpersonsverksamhet för barnfamiljer ingår också idrottsfadderverksamhet som är avsedd för barn vars egna föräldrar har begränsade möjligheter att stöda barnets motion eller delta i barnets hobbyer.

Olika föräldraskap – olika stödbehov

Barnfamiljernas liv är givande, men samtidigt krävande. Det är helt naturligt att föräldrar ibland upplever vardagsstöket som tungt och tröttsamt. Föräldrarnas krafter kan tryta när många faktorer samtidigt belastar familjen. Detta kan lätt återspeglas i barnen. En del barn försöker få föräldrarnas uppmärksamhet till exempel genom att dra sig undan, medan andra får utbrott av minsta lilla besvikelse. Det är klokt att söka hjälp i tid, man måste inte alltid klara sig på egen hand. Barnen mår bättre om föräldrarna ibland får hämta andan och ladda batterierna.

Det viktigaste i stödpersonverksamheten för barnfamiljer är att stöda hela familjen, även om man i praktiken endast avtalar om att arbeta med det ena barnet.  En stödperson, dennes utsedda familj och en anställd vid Rädda Barnen kommer tillsammans överens om hur stödpersonens tid bästa stöder både barnens och de vuxnas ork.

Bli en stödperson – frivilligarbete är givande

Ansök om en stödperson för barnet (på finska)