Stödfamiljer

STÖDFAMILJER – NYA MÄNNISKORELATIONER OCH TRYGGHET FÖR BARN

Rädda Barnens stödfamiljsverksamhet har underlättat många barns och familjers liv i situationer då föräldrarnas krafter håller på att ta slut. De främsta orsakerna till att ansöka om en stödfamilj är ensamförsörjarskap, förälderns behov av egen tid, brist på sociala relationer som stöder familjen samt en svår och tung livssituation. Vid ensamförsörjarskap framträder ofta bristen på stöd och hjälp från den andra föräldern.

Föräldrar till barn som fått en stödfamilj uppskattar att de har ett tryggt stället dit de kan föra barnet så att de får egen tid. Med tanke på barnet anser de att det är viktigt att stödfamiljsveckosluten ger barnet olika upplevelser och viktiga nya människorelationer.

Stödfamiljsverksamheten är en del av barnskyddet

  • Barnen tillbringar veckoslut hos stödfamiljen, ofta cirka en gång per månad 1–2 nätter per gång, men annars bor de hemma. Många barn tillbringar också lov hos stödfamiljen.
  • Enligt våra erfarenheter kan stödfamiljsverksamheten svara effektivt på barnfamiljernas behov av tidigt stöd. Som stödfamiljer verkar vanliga frivilliga vuxna som har tid, utrymme och vilja att sköta barnet. Det viktigaste är att stödfamiljsföräldrarna är tillräckligt känsliga och kunniga för att kunna identifiera barnets behov också i svåra situationer.
  • I stödfamiljsverksamheten verkställs barnets rätt till en barndom, lek och omsorg, och dessutom stöds föräldrarna i sitt föräldraskap.
  • Stödfamiljsverksamheten utgör förbyggande barnskyddsarbete som är öppet för alla barnfamiljer enligt socialvårdslagen och den genomförs också som en stödverksamhet för den öppna vården inom barnskyddet.
  • Våra stödfamiljer besöks varje år av cirka tusen barn, varav största delen är 3–12 år. Vi har också utvecklat stödfamiljsverksamheten för riktigt små, över ett år gamla barn.

”När jag lämnar dem hoppas jag att vi snabbt åker tillbaka.”

”Jag saknar och tänker på också stödfamiljen.”

Av barnens respons om stödfamiljsverksamheten framgår det att veckoslut med helt vardagliga sysslor är för de flesta barnen till stor glädje och en avvikelse från vardagen hemma. Dock tycker barnen att det roligaste med veckoslut hos stödfamiljerna är att leka med kompisarna, vara ute och umgås.

”Det är roligt att gå till stödfamiljen, men man kommer att vara trött på söndagen när
man haft ett annorlunda veckoslut.”

”Jag lekte med lego och pappan i stödfamiljen har också lekt med mig.”

”Att spela fotboll ute.”

”När man får laga mat och baka.”

Bli en stödfamilj – frivilligarbete är givande

Ansök om en stödfamilj för barnet (på finska)