Mellersta Finlands regionkontor ligger i Jyväskylä, och därifrån leds också arbetet i Österbotten och södra Savolax (se kartan). Regionkontoret har arbetat långsiktigt med att utveckla sina tjänster. Vårt arbete handlar om

  • barnet, barnets rättigheter och erfarenheter
  • interaktionen mellan barn och förälder, och stöd för densamma.

Vi rekryterar och utbildar feriehemsfamiljer, stödfamiljer och stödpersoner för att kunna erbjuda barn och familjer ett gott stöd:

  • stödpersoner för barnfamiljer, se mera här
  • feriehemsverksamhet, se mera här
  • förebyggande stödfamiljsarbete, se mera här
  • stödfamiljsarbete inom barnskyddet, se mera här

Vår verksamhet inom barnskyddets familjevård och adoptionsverksamhet styrs av barnets rätt till trygga och tillgivna relationer. Vi utbildar och stöder fosterfamiljer till ett föräldraskap byggt på tillgivenhet. Vår adoptionsverksamhet omfattar rådgivning samt uppföljning och stöd efter adoption till både personer som vill adoptera och föräldrar som överväger att ge sitt barn till adoption. Dessutom kan man be om bedömningar av eller konsultation vid olika situationer rörande barnskyddet.

  •  familjevård, se mera här
  • adoptionsverksamhet, se mera här
  • experttjänster inom barnskydd och adoptionsverksamhet, se mera här

Vi hjälper gärna!