Regionkontor

Fem regionkontor i landet

Regionkontoren driver stödpersons-, feriehems- och stödfamiljsverksamhet samt familjevårds- och adoptionsverksamhet, och tillhandahåller också experttjänster. I våra regionkontor arbetar närmare 50 kompetenta socialarbetare och 10 socialhandledare samt övriga yrkesmänniskor inom social- och hälsovård samt fostran. De får också stöd av den rikstäckande organisationens experter, som t.ex. organisationens överläkare, jurist och utvecklingsenhetens medarbetare.

Ta kontakt!

 

Regionkontoren