Perheentalot – Familjehus

Vad är Perheentalot, Familjehus för något?

  • Familjehusen är en samarbetsform som organiseras av den tredje sektorn. Det handlar om hela aktivitetshus med låg tröskel och många olika aktiviteter, som motsvarar barns och barnfamiljers behov.
  • Familjehusen tillhandahåller tjänster samt möjligheter till delaktighet och möten med andra barnfamiljer.
  • Familjehusens aktiviteter stöder de kommunala tjänsterna och kompletterar familjecentren, och det gemensamma målet är att stärka barnfamiljernas välmåga.
  • Läs mera: