Barnskydd och Nettivihje-verksamheten inleddes år 2002. Vi arbetar för att bekämpa och förebygga sexuellt våld mot barn särskilt i digitala miljöer. Vi vill främja att bildmaterial som visar sexuellt våld mot barn snabbt tas bort från webben och förebygga att barn och ungdomar utsätts för sexuellt våld.   

Tips- och analysarbete  

Vi upprätthåller Nettivihje-tjänsten, som årligen mottar tusentals tips om olagliga aktiviteter och material på webben som anknyter till sexuellt våld mot barn. Vi analyserar också bilder på olagligt sexuellt våld mot barn inom Project Arachnid, som upprätthålls av organisationen Canadian Centre for Child Protection.

Genom tips- och analysarbetet främjar vi snabb borttagning av olagligt material på webben. Genom att tillhandahålla en anmälningskanal med låg tröskel för vuxna och barn främjar vi uppdagandet av sexualbrott mot barn. En stor del av sexualbrotten mot barn kommer inte till myndigheternas kännedom, exempelvis för att tröskeln att myndighetsanmäla ett misstänkt brott eller olagligt material är hög. Nettivihje är en del av det internationella INHOPE-tipsnätverket. Nettivihje upprätthålls i nära samarbete med centralkriminalpolisen. Vid behov erbjuder vi anmälaren råd och vägledning till hjälpande tjänster. Läs mer om hur vi behandlar tipsen här.  

Vi ökar kunskap och insikt  

Genom att producera informationsmaterial och utbildning ökar vi medvetenheten om sexuellt våld mot barn speciellt i digitala miljöer bland yrkespersoner som arbetar med barn och barnens vårdnadshavare. Vi erbjuder utbildning om sexuellt våld mot barn på webben och om förebyggande av sexuellt våld för yrkesverksamma i olika branscher. Vi producerar guider och material för yrkespersoner, barn och ungdomar samt deras vårdnadshavare.  

Påverkansarbete  

Vi främjar barns rätt att bli skyddade mot sexuellt våld genom ett långsiktigt påverkansarbete. Vårt mål är att nå viktiga förändringar i praxisen och strukturerna för att skydda barn både i hemlandet och internationellt. Vi samarbetar med myndigheter, beslutsfattare och yrkespersoner för att nå våra mål. Läs våra utlåtanden och ställningstaganden här 

Läs årsrapporten (bara på finska och engelska) om Barnens skydd och Nettivihje i vår materialbank. 

canadian_centre_for_childprotection_logo

Innehållet i denna publikation är Rädda Barnens eget ansvar, och återspeglar inte nödvändigtvis Europeiska unionens åsikter.