För barn och ungdom:

Mannerheims barnskyddsförbunds barn- och ungdomstelefon tel. 0800 96 116, en öppen stödkanal för alla unga.

Befolkningsförbundets Pojkarnas telefon och chatt tel. 0800 94 884, en öppen stödtjänst för pojkar och unga män. En vuxen man svarar på samtalen.

Ärligt talat, en gratis stödchatt för finlandssvenska 13–29-åringar där man kan chatta anonymt med professionella handledare eller en psykolog.

Brottsofferjouren, hjälper personer som utsatts för ett brott och deras anhöriga via telefon 116 006 och chatt.

För vuxna:

Kriminalvårdsstiftelsen  (Kriminalihuollon tukisäätiö) är en nationell expert och tjänsteleverantör som främjar livshanteringen för personer med kriminell bakgrund och deras anhöriga. Stiftelsen erbjuder ett brett utbud av tjänster för personer med kriminell bakgrund, deras familjer och yrkesverksamma som arbetar med dem.

Miessakit rf är en medborgar- och expertorganisation som stöder mäns mentala, psykiska och sociala tillväxt. Organisationens verksamhetsformer kompletterar de befintliga kristjänsterna för män samt främjar våldfritt familjeliv.

Brottsofferjouren. RIKUs basuppgift är att förbättra brottsoffrets, hans eller hennes närmastes och vittnens ställning genom att påverka och producera stödtjänster.

Innehållet i denna publikation är Rädda Barnens eget ansvar, och återspeglar inte nödvändigtvis Europeiska unionens åsikter.