Barn kan inte skyddas fullständigt från alla den digitala miljöns skuggsidor. Det är viktigt att försöka minimera riskerna och fokusera på förebyggande åtgärder. På den här sidan hittar du anvisningar om säkrare internetanvändning för barn och unga samt vägledning för vuxna i att skydda barn i digitala miljöer och stöda ett barn som redan varit med om något otäckt.    

Hjälp- och stödtjänster för barn och vuxna 

Stöd och vägledning för vuxna  

Stöd och vägledning för barn och unga  

Stöd och vägledning för personer med barnorienterad sexualitet 

Innehållet i denna publikation är Rädda Barnens eget ansvar, och återspeglar inte nödvändigtvis Europeiska unionens åsikter.