På den här webbplatsen har vi samlat information om sexuellt våld mot barn.  Vuxna och yrkespersoner som arbetar med barn bör ha kunskap om sexuellt våld mot barn och hur det identifieras. I menyn nedan hittar du information om fenomenet enligt ämnesområde:  

Sexuellt våld mot barn  

Material som visar sexuellt våld mot barn  

Lockande av ett barn i sexuella syften (gromning) 

Sexuella trakasserier på webben  

Människohandel som anknyter till sexuellt våld 

Yrkespersoner måste oavsett sin tystnadsplikt anmäla misstänkt sexuellt våld mot barn till barnskyddet och polisen. En barnskyddsanmälan ska alltid göras när man oroar sig över barnets välbefinnande. 

Innehållet i denna publikation är Rädda Barnens eget ansvar, och återspeglar inte nödvändigtvis Europeiska unionens åsikter.