För oss är det viktigt att barns ställning, delaktighet och rättigheter i de digitala medierna tryggas. Alla barn har rätt till en god och trygg barndom på nätet.

Enheten Barn och digitala medier upprätthåller webbtjänsten Webbtips, där man kan anmäla bilder och videor med anknytning till sexuellt utnyttjande av barn. Vi behandlar årligen tusentals tips. Dessutom ordnar vi utbildning och producerar material samt webbtjänster, vars syfte är att öka människors förmåga att känna igen problem på webben rörande sexuellt utnyttjande av barn, och att ingripa i dem.

Internationellt samarbete

Rädda Barnen rf är med i projektet FISIC (The Finnish Safer Internet Centre). FISIC är ett nationellt gemensamt projekt inom ramen för Europakommissionens program Safer Internet. Förutom Rädda Barnen deltar Nationella audiovisuella institutets enhet för mediefostran och bildprogram (MEKU) samt Mannerheims Barnskyddsförbund i projektet. Rädda Barnen ansvarar för projektets Hotline–funktion, dvs. Webbtips, samt produktion och utveckling av material med anknytning till temat.

Rädda Barnen är också en del av nätverket eNACSO, som består av europeiska organisationer som arbetar med webbsäkerhet utgående från barnets rättigheter. Nätverket arbetar med att påverka och informera samt främja förverkligandet av barnets rättigheter i digitala medier.

Verksamhet för ungdomar

Enheten Barn och digitala medier producerar verksamhet för barn och unga på webben. Syftet med arbetet är att stöda särskilt de allra mest utsatta barnens och ungdomarnas välmående, minska ensamhet bland unga, och öka deras möjligheter till delaktighet. Vi möter årligen tio tusentals ungdomar på nätet och vi utbildar webbfrivilliga, som finns i de digitala miljöerna tillsammans med ungdomarna. Bekanta dig närmare med vår ungdomsverksamhet.

Material och information

#nätsmart: Handbok med tips och råd för skydd av barn mot sexuella övergrepp på nätet

 • Information om vad övergrepp på nätet är
 • Råd från barnpsykologer, polis och drabbades egna berättelser
 • Tips för hur du kan prata med små barn, skolbarn eller tonåringar
 • Varningstecken att vara uppmärksam på

Barnens internet: Information och verktyg för barn och vuxna för att möta de utmaningar medier och digitala mötesplatser medför.

 • Utsatthet på nätet
 • Säkerhet på nätet
 • Skärmtid
 • Digitalt spelande
 • Sociala medier
 • Tips och råd

Stop min kropp: Handbok som ger tips och råd om hur man kan börja prata med barn i olika åldrar om kroppen och gränser.

 • Hur du kan prata med små barn
 • Hur du kan prata med skolbarn
 • Hur du kan prata med tonåringar
 • Barn och Internet