Nettivihje hotline

Här kan du tipsa om misstänkt olagligt material med sexuellt innehåll rörande barn och sexuell övergrepp av barn till exempel i turism.  

Nettivihje  hotline har verkat sedan 2002. Tjänsten erbjuder allmänheten möjlighet att rapportera eventuellt olagligt innehåll i internet, särskilt material med anknytning till sexuellt utnyttjande av barn (Child Sexual Abuse Material, CSAM). Anmälan kan göras anonymt.

Nettivihje hotline är en del av det internationella nätverket INHOPE (International Association of Internet Hotlines), som strävar efter att genom nationellt och internationellt samarbete främja avlägsnandet av material där barn utnyttjas sexuellt (Child Sexual Abuse Material, CSAM) från internet. Nettivihje hotline förmedlar information om olagligt material på utländska webbsidor till INHOPEs hotline i landet där materialet finns. Om det aktuella landet inte har en hotline förmedlas informationen till Centralkriminalpolisen i Finland. All information som rör Finland förmedlas till den finska Centralkriminalpolisen för bedömning och eventuella åtgärder. Hotlinens och nätverket INHOPEs primära syfte är att arbeta för att snabbt avlägsna olagligt sexuellt innehåll med anknytning till barn från internet och hjälpa myndigheterna att vidta åtgärder i saken.

EU_logo_SWE

Contact

Janita Tasa
Expert
janita.tasa@raddabarnen.fi
+358 40 351 3475