Feriehem

Feriehem

FERIEHEMSVERKSAMHET – GLÄDJE FÖR BARNET

Barn kan vara i behov av feriehem – fritid i en annan familj – på grund av många olika orsaker.  Alla familjer har inte möjlighet att hålla en gemensam semester, familjen kan vara i en svår ekonomisk situation, familjen har ett litet socialt nät eller barnets vardag belastas av familjens svåra livssituation.  Möjligheten att ge barnet ett feriehem kan exempelvis underlätta vardagen för många familjer med små skolbarn.  Som bäst är perioden på ett feriehem till stor glädje för barnet och medför verklig variation i barnets liv. Barnets rätt till lek, vila, fritid och rekreation garanteras redan av FN:s konvention om barnets rättigheter.

Rädda Barnen har bedrivit feriehemsverksamheten i över 60 år.  Feriehem ordnas fortfarande som ett för alla barn öppet och förebyggande barnskydd och som en stödverksamhet för barnskyddet.

Simma, köpa glass i kiosken och fiska (Joni 7 år)

Utifrån responsen som barnen gett åker barn gärna till feriehemmen och vill dit igen nästa sommar. De uppskattar bland annat att umgås med de vuxna som arbetar med feriehem. Många av dem har upplevt nya saker och fått nya erfarenheter, men för majoriteten av barnen är det helt vanliga små sommarevenemang tillsammans med trygga vuxna som de kommer bäst ihåg.

Allt var trevligt. Det är en så fantastisk familj, alla människor där är trevliga. (Anni 10 år)

Man får vara i famnen. (Tiia 5 år)

Där fanns en nästan jämnårig flicka och hela familjen var trevlig och det fanns mycket att göra. Hundarna, snickeri, bärplockning och häststallen. (Mia 11 år)

Vi bakade pizza och lagade god mat. Mika orkar spela med mig.  (Taavi 10 år)

Du hittar mer information om feriehemsverksamheten, barnens och frivilligas erfarenheter och minnen i vår broschyr och rapport ”Lomakotitoiminta – lapsen oikeus leikkiin ja vapaa-aikaan” (Feriehemsverksamhet – barnets rätt till lek och fritid).

Du får mer information om feriehemsverksamheten genom att ringa till Rädda Barnens regionbyrå. Regionbyråns personal instruerar i hur man startar ett feriehem. Så främjar man en god sak!

Ansök om feriehem för barnet! (på finska)