Bli fosterförälder

Bli fosterförälder

Bli fosterförälder hos oss – Ge ett barn möjligheten till en trygg vardag

Det behövs hela tiden fosterföräldrar som ger barn möjlighet till en trygg framtid. Fosterföräldraskapet är krävande, men också givande. Det är glädjen när man ser hur barn utvecklas och deras tillit till vuxna ökar. Enligt en enkät som Rädda Barnen har gjort upplever fosterföräldrar att fosterföräldraskapet berikar och ger livserfarenheter.

En på många sätt utvecklande erfarenhet. Det är också positivt att man får ge omsorg, hjälp och kärlek till ett barn som behöver det

Blev du intresserad? Fosterföräldrar uträttar ett viktigt arbete som gynnar barnets rättigheter och välmående, och vi behöver ständigt nya fosterföräldrar. Ge oss dina kontaktuppgifter på blanketten nedan så tar vi kontakt med dig. Eller ring oss, så berättar vi mera!

Vem kan verka som fosterförälder?

  • En person som utifrån sin utbildning, erfarenhet eller sina personliga egenskaper är lämplig som fosterförälder.  Det här kan man bedöma tillsammans med socialarbetarna under utbildningen.
  • En helt vanlig vuxen person kan alltså bli fosterförälder, bara man har intresse och vilja att temporärt eller på längre sikt ge barn en familj och ett hem.
  • Både barnfamiljer och barnlösa par kan erbjuda barn ett fosterhem.
  • En person vars livssituation är stabil, eftersom barnen behöver tid, kärlek och tålamod

Vad gör en fosterförälder?

  • Fosterföräldraskapet skapar en möjlighet att knyta nya och viktiga relationer för både barn och fosterföräldrar samt bägge parters anhöriga.
  • Du kan vara med och möjliggöra att barn får positiva erfarenheter, och skapa trygga relationer för dem.
  • Du får följa med när barnet utvecklas och dess tillit växer.
  • Du tillbringar tid med barnet och stöder dess tillväxt och utveckling.
  • Tillsammans med barnet får du gå genom känslor i anknytning till barnets förluster, och du får hjälpa barnet att bygga upp den egna levnadshistorien.
  • Du kan stöda barnets relationer till sin familj och de egna anhöriga, och kanske själv bli en del av barnets närmaste krets och släkt.

Vad gör jag om jag är intresserad att bli fosterförälder?

Socialarbetarna på Rädda Barnens regionkontor hjälper dig gärna med allt som rör fosterföräldraskap. Tveka inte att ta kontakt. Under utbildningen kan du fortfarande i lugn och ro fundera på dina färdigheter som fosterförälder, eller din familjs möjligheter att bli en fosterfamilj. Det är först efter utbildningen som det är dags att fatta beslut!

Jag vill ha information om hur man blir fosterförälder