Webbsajten otanvastuun.fi (otan vastuun = jag tar ansvar) är en samling självhjälpsmaterial som Rädda Barnen upprätthåller. Materialet omfattar information om olaglig sexuell verksamhet som riktar sig mot minderåriga på webben samt eventuella konsekvenser av detta. Sajten utmanar besökaren att fundera på följderna av sexuell verksamhet som riktar sig mot minderåriga på nätet, och erbjuder verktyg med vilka man kan kontrollera sina egna skadliga benägenheter. Sajten uppmuntrar också besökaren att fundera på sitt eget liv samt på hur man på icke-skadliga sätt kan försöka uppnå sådant som man upplever är viktigt. Sajten är finskspråkig.

Vem vänder sajten sig till?

Sajten otanvastuun är avsedd för personer som är bekymrade för sitt eget sexuella intresse för minderåriga, samt för sina tankar, känslor eller handlingar kring detta. Sajten är till nytta för personer som är sexuellt intresserade av främst barn eller ungdomar.

Sajten ger dessutom viktig information också till proffs i olika branscher, där man möter barn och vuxna.

Varför har vi byggt upp sajten?

Syftet med sajten Otanvastuun är att förebygga olagliga och skadliga sexuella aktiviteter som riktar sig mot barn. Sajten uppmanar besökare att fundera på sina handlingars eventuella följder. Den uppmanar också besökaren att ta ansvar samt att hitta icke-skadliga sätt att uppnå saker som man upplever är viktiga.

Webbmaterialet Otanvastuun grundar sig på det engelskspråkiga självhjälpsmaterialet croga.org och har anpassats till finländska förhållanden. I Finland har vi fått experthjälp med att utveckla materialet av följande instanser: HNS rättspsykologiska kunskapscentrum för barn och unga, Riihimäki fängelse, Brottspåföljdsmyndigheten/Brottspåföljdssektorns utbildningscentrum, stiftelsen Sexpo samt förbundet Väestöliitto.

Otanvastuun.fi vann år 2015 den nationella brottsbekämpningstävlingen, där man efterlyste projekt som förebygger till exempel dataintrång, bedrägerier eller utnyttjande av barn i internet.