Asyl- och integrationsarbete

Rädda Barnen erbjuder ett mångsidigt stöd åt de barn och deras familjer som söker asyl i Finland.

Stödboendet i Finns är en enhet som i enlighet med integrationslagen erbjuder stödboende med 38 platser för minderåriga som har anlänt utan vårdnadshavare och för unga asylsökande som har fått ett uppehållstillstånd och är berättigade till efterföljande vård. Enheten finns på en naturskön plats i Esbo.

I de barnvänliga utrymmena i mottagningscentralerna i Uleåborg och Kides erbjuds barn och familjer stöd genom barnvänlig verksamhet. Verksamheten främjar barnens psykosociala välbefinnande och bearbetandet av tidigare erfarenheter. Verksamheten bedrivs huvudsakligen av frivilliga som har fått utbildning för sina uppgifter . Du kan anmälda dig som frivillig här.

Familjeklubbarna i Joensuu och Helsingfors för barnfamiljer som har fått uppehållstillstånd utgör en del av projektet Tillsammans som stöd för barnet. Genom projektet får asylsökande barn och barnfamiljer som har fått uppehållstillstånd stöd med tanke på deras psykosociala välbefinnande och anpassning till en ny omgivning.

Inom projektet ”Integration genom familjevård ” (Perhehoito kotouttaa!) har vi börjat utveckla familjevården för barn och unga som har anlänt till Finland utan vårdnadshavare. Nu söker vi fosterföräldrar inom området för regionbyråerna i södra och västra Finland.

I projektet ”Stödfamiljen integrerar” (Tukiperhe kotouttaa!) har vi utvecklat stödfamiljsverksamhet för ensamkommande unga som har beviljats uppehållstillstånd. Vi söker frivilliga stödfamiljer för de unga i områdena för regionbyråerna i södra och västra Finland.

Vi söker även stödpersoner för barn och familjer med asylsökande och flyktingbakgrund i området för regionbyrån i västra Finland.

”Barnens erfarenhetskunskap som en del av mottagningsverksamheten” (Lasten kokemusasiantuntijatoiminta osana vastaanottotoimintaa) är ett projekt som asyl-, migrations- och integrationsfonden har finansierat och som genomfördes från oktober 2015 till september 2016. Inom projektet arbetade man med minderåriga asylsökande som hade anlänt till Finland utan vårdnadshavare och man lyfte fram deras erfarenheter av mottagningsskedet i Finland.