Adoptionskontakterna

 1. Department of Children and Youth, DCY, statlig adoptionsmyndighet som lyder under social- och hälsovårdsministeriet.
 2. Thai Red Cross Children´s Home, TRCCH, har tillstånd från DCY att förmedla adoptioner.

Barn som kan adopteras

 • Barn i alla åldrar som behöver ett nytt hem, varav de yngsta är runt ett år gamla.
 • Även syskon, barn som har särskilda behov samt barn som inte har medborgarskap kan adopteras.
 • Barn som adopteras via DCY kommer oftast från barnhem i Bangkok-området, men även från barnhem runt om i landet.
 • TRCCH:s barnhem är beläget i centrala Bangkok.
 • De äldre barnen kan ha varit i fosterfamiljer.

Nya ansökningar

 • I början av varje år får vi information av både DCY och TRCCH om hur många nya ansökningar vi kan skicka till kontakten under ifrågavarandet år.
 • Kvotplatser för år 2017 uppstiger sju ansökningar till DCY och tre ansökningar till TRCCH.
 • Utöver de tilldelade kvoten kan man kontinuerligt lämna in ansökningar för barn med särskilda behov.
 • Ett barn med särskilda behov behöver vård och rehabilitering eller är över fyra år gammal.
 • Ansökningarna som berör syskon räknas inte till kvoten ifall ett av syskonen är över fyra år gammalt.

Väntetid

 • Väntetiden för ett barnbesked uppskattas vara 1-3 år efter att sökanden har blivit godkända till kontaktens väntelista, men är beroende på ansökningens innehåll.

 Krav för de sökande

 • Gifta par (man och kvinna) eller ensamsökande. Ensamsökande kan adoptera barn med särskilda behov eller barn som är över fyra år gamla via DCY.
 • TRCCH tar inte emot ansökningar från ensamsökanden.
 • Båda sökanden bör vara minst 25 år, men högst 47 år gamla.
 • TRCCH förutsätter att man har ett intyg på infertilitet. I familjen får det dock finnas 1-2 adoptionsbarn från tidigare.
 • I adoptioner via DCY får det högst finnas två biologiska eller adopterade barn i familjen från tidigare.
 • Man förutsätter att sökande deltar i föräldrautbildning inför adoption före ansökan skickas till adoptionskontakten.
 • Sökande bör ha god hälsa, vissa kroniska sjukdomar kan utgöra ett förhinder om sjukdomstillståndet inte är stabilt, eller ifall av att den sökande har betydlig övervikt.
 • Om hustrun är under 42 år, kan man önska ett barn mellan 0-2 år.

Adoptionsprocessen i Thailand

Sammanställning av ansökan

 • Efter att adoptionstillståndet blivit beviljat av adoptionsnämnden i Finland börjar sökanden i enlighet med adoptionstjänstens anvisning samla in alla de nödvändiga dokumenten till ansökningen.
 • Sökanden samlar ihop dokumenten och ansvarar för att de blir bestyrkta och skickar dem sedan till adoptionstjänsten.
 • Adoptionstjänsten skickar ansökan till kontakten efter att utrikesministeriet och Thailands ambassad har legaliserat dokumenten.

Väntetid

 • Adoptionskontakten meddelar vanligtvis om godkännande av ansökan och om att de sökande är i kö för att få barnbesked inom 2-4 månader efter att ansökan har lämnats in.
 • Åt varje enskilt barn söker man efter en familj som har färdigheter vilka bäst motsvarar barnets behov och därför ges inte barnbesked utgående från den ordning som ansökningarna har lämnats in och godtagits.
 • Väntetiden från registreringen till att ett barnbesked läggs fram är uppskattningsvis mellan 1-3 år.

Barnbesked

 • Den statliga adoptionsmyndigheten DCY godkänner alla Thailands barnbesked.
 • När ett barnbesked har kommit medlar adoptionstjänsten informationen vidare till familjen samt till en finländsk barnläkare för bedömning.
 • Familjen bör vanligtvis godkänna eller avvisa barnbeskedet inom 15 dygn.

Adoptionsresa

 • Adoptionsresan kan oftast göras inom 1-7 månader efter att ett barnbesked har blivit godkänt.
 • Sökanden ansvarar för researrangemangen med hjälp av anvisningar från adoptionstjänsten.
 • Adoptionsresan tar vanligtvis mellan 1-1,5 månad.

Efter ankomsten till Finland

 • Adoptionsrådgivningens socialarbetare kommer på hembesök och sammanställer uppföljningsrapporter vid två månader, fyra månader och sex månader efter att man undertecknat Memorandum of Agreement -dokumentet, vilket sker under adoptionsresan i Thailand.
 • Adoptionen fastställs officiellt i Thailands Ambassad cirka 1-1,5 år efter barnets ankomst till Finland.

Kontaktperson:

Sirpa Mäenpää
tel. 050 433 1292, e-post: sirpa.maenpaa@pelastakaalapset.fi