Internationell adoptionstjänst – internationellt barnskydd

kv-adoptiopalvelu

Adoption är en effektiv form av barnskydd. Det är känt att adoption har en positiv inverkan på barnets växt och utveckling.

Rädda Barnen genomför internationella adoptioner och är en adoptionstjänst auktoriserad av Finlands adoptionsnämnd.  Vid internationell adoption iakttar vi

 • FN:s konvention om barnets rättigheter
 • Konventionen om skydd av barn och samarbete vid internationella adoptioner, den s.k. Haagkonventionen (1997)
 • Finlands adoptionslag (2012)
 • Adoptionslagstiftningen i barnets ursprungsland
 • Det nordiska adoptionsrådet NAC:s verksamhetsprinciper (Nordic Approach to intercountry adoption)

Rädda Barnen är medlem i det nordiska adoptionsrådet NAC samt i de europeiska adoptionsorganisationernas paraplyorganisation Euradopt.

Adoption är ett alternativ för barnet. Vårt mål är att åt barnet hitta en familj som motsvarar barnets behov.  

 • Vi upprätthåller adoptionssamarbetskontakter utomlands
 • Vi hjälper adoptionssökande bosatta i Finland att genomföra adoptionsprocessen
 • Vi informerar om barn fria för adoption och om adoptionsprocessen
 • Vi hjälper de olika parterna i adoptionen (adoptivbarnet, adopterade ungdomar eller vuxna, adoptivföräldrarna, de biologiska föräldrarna) i många år efter adoptionen, genom våra eftertjänster och resor till födelselandet.

Varje barn är speciellt.  Adoptivbarn har ofta

 • upplevt tidiga förluster och traumatiska händelser
 • fått otillräcklig vård i den tidiga barndomen
 • levt på anstalt i stora barngrupper
 • hälsorelaterade specialbehov – tidigare sjukdomar eller eventuella diagnoser som kräver behandling

Internationell adoption kan aldrig vara en beställning av ett friskt barn. Det förväntas att människor som överväger internationell adoption också accepterar att vissa av barnets specialbehov kan förutsätta att man förbinder sig vid långvarig vård eller rehabilitering.

Kontaktländer

Rädda Barnen har tillstånd till adoptionssamarbete med följande länder.  Dessutom utreder vi andra ursprungsländer utifrån var det finns behov för adoptionssamarbete.

Överväger du internationell adoption?

Vi söker hela tiden intresserade som lämpar sig för adoption från våra ursprungsländer. De erbjuder barnet en livsviktig möjlighet att få växa upp i en familj. Ta gärna kontakt och fråga mer!

Ytterligare information:

Päivi Pietarila
Chef för den internationella adoptionstjänsten
tfn 040 520 4823
fornamn.efternamn@raddabarnen.fi