Adoptioner

Syftet med adoptionen är att befästa barn-föräldrarelationen mellan barn som ska adopteras och de adoptionssökande. Det är viktigt att beakta hur man bäst kan trygga en bestående familj samt välmåga och stabil utveckling åt barn som inte kan växa upp i sin biologiska familj.

Internationell adoption
Internationell adoptionstjänst
Handbok för biologiska föräldrar som överväger adoption