Vårt arbete i Finland

Rädda Barnens mål är att främja förverkligandet av barnets rättigheter och förbättra barns ställning både i hemlandet och ute i världen. I Finland satsar vi förutom på barnskyddstjänster också på att systematiskt utveckla och påverka barnskyddet.

Programmet Vägkost för livet

Programmet Vägkost för livet stöder skolgång och hobbyer för barn som riskerar att bli marginaliserade. Också du kan stöda programmet genom att ge av din tid till frivilligarbetet och/eller bli stödjare.

Läs mer

Stödfamiljer

Stödfamiljsverksamheten hjälper barnfamiljer att klara sig då föräldrarnas egna krafter tryter. Det är en stödform med vilken vi stöder barnets och familjens ork.

Läs mer

Stödpersoner

Syftet med Rädda Barnens stödpersonsverksamhet är att stöda småbarnsfamiljer med hjälp av frivilliga stödpersoner. Stödet är gratis för familjen.

Läs mer

Feriehem

Rädda Barnen har i över sextio år arrangerat möjligheter för barn att tillbringa en tid av loven i ett feriehem. Våra feriehem är trygga familjer som alla tycker om barn och som vill hjälpa när de behövs. Feriehemmen kan vara belägna på landsbygden eller i en stad.

Läs mer

Familjevård

Våra fosterföräldrar ger barnet ett hem när det finns behov för antingen kort- eller långvarig familjevård.

Läs mer

Barn och digitala medier

Enheten Barn och digitala medier arbetar för att trygga och främja barns ställning och rättigheter när det gäller de särskilda utmaningar som internet och andra digitala medier ger upphov till.

.

Läs mer

Webbtips

Webbtips är en tjänst som Rädda Barnen rf upprätthåller. Där man kan anmäla illegalt material eller illegal verksamhet i internet – särskilt då det handlar om sexuellt utnyttjande av barn. En anmälan kan göras anonymt.

Skicka tips

Ungdomsverksamhet

Rädda Barnen rf verkar aktivt på webben genom att producera webbverksamhet för barn och ungdomar. Målet med verksamheten är att barn och ungdomar ska kunna hitta en trygg plats på webben och en vuxen människa, som de förtroligt kan diskutera olika saker med, samt en möjlighet att i olika livssituationer få kamratstöd av andra ungdomar.

Läs mer

Lokalföreningar

Våra lokalföreningar representerar rörelsen Rädda Barnen lokalt och främjar organisationens gemensamma målsättning genom sin frivilligverksamhet.

Läs mer

Familjehus

Familjehusen är öppna träffpunkter för barn och familjer. Verksamheten strävar efter att öka barnens och barnfamiljernas välmående.

Läs mer