Ungdomar och internet

Varje ung människa har rättigheter på nätet. Barnets rättigheter gäller följaktligen också i internetvärlden. Vi uppmuntrar unga att ta hand om sig själva och värna om sina rättigheter. Vi producerar material för barn och unga, för deras föräldrar, och för yrkesfostrare, för att de ska lära sig att värna om de ungas rättigheter på nätet.

Teamet Barn och digitala mediers publikationer

Vi ger regelbundet ut handböcker och översikter som behandlar barns rättigheter i digitala medier, sexuellt utnyttjande av barn på digitala plattformar samt ungdomars digitala värld. Material finns tillgängligt på flera språk. Du hittar dem på sidan Publikationer.

Tunteiden verkko

Det finskspråkiga webbmaterialet Tunteiden verkko (Känslonätet) handlar om bland annat trakasserier på nätet, hur man blir bekant med andra på nätet, tillit och känslor på nätet, om att föra fram sin sexualitet på nätet samt tillförlitligheten i informationen och diskussionerna på nätet rörande sex. Materialet består av sju videor och skrivet material. Materialet riktar sig till ungdomar i grundskolans årskurser 7-9. Bekanta dig med materialet här.

Bättre internet för barn – en internationell materialbank

Safer Internet Center finns runt hela världen och har under många år producerat mycket material som lämpar sig för undervisning och fostran. Målet är att hjälpa människor att förstå och använda digitala miljöer på ett tryggt sätt samt att värna om barnets rättigheter på olika webbplattformar. Också material som Rädda Barnen producerar rörande säker internetanvändning finns i denna databas som uppdateras kontinuerligt. Till materialbanken.