Från kaos till lugn välkommen på fortbildning om familjevård

Från kaos till lugn välkommen på fortbildning om familjevård

Tisdag 12 mars Vasa, Plats:Meddelas deltagarna och Onsdag 13 mars Jacobstad, Malmska sjukhusets matsal

Temat för träffen är tonåringar i familjevård och deras egna erfarenheter och tankar om att vara placerad i ett familje- eller jourhem.Hur har de upplevt insatsen och vad skulle de ha behövt? Målgruppen är familjevårdare och socialarbetare/handledare/familjearbetare samt annan personal som jobbar på barnskyddsenheter eller möter placerade barn i sitt arbete. Syftet är att öka insikten och kunskapen i att möta placerade tonåringar. Föreläsare är Hanna Lennartsson och Susanna Glans från organisationen Maskrosbarn.

”Vad är det som kommer att hända om jag visar att jag mår dåligt, jag är ju där för att må bra. Kommer jag få stanna kvar eller kommer jag bli flyttad?”

Maskrosbarn är en barnrättsorganisation som sedan 2005 har bedrivit stödarbete för ungdomar som har föräldrar som har ett missbruk eller mår psykiskt dåligt, samt fört fram barns perspektiv gentemot myndigheter och beslutsfattare. Maskrosbarn har bland annat mottagit utmärkelser så som; Svenska Hjältar, Bris Priset, F Säkerhetsnålen och år 2014 blev Maskrosbarn diplomerade av FN för sitt arbete med mänskliga rättigheter. Fortbildningen är utvecklad från insikterna i organisationen Maskrosbarns rapport ”Jag är bara en påse med pengar” (2016). Projektet är en intervjustudie med 103 ungdomar om deras upplevelser av insatser från socialtjänsten. www.maskrosbarn.org

Anmäl dig senast 22 februari till:

Anmäl dig på Rädda Barnen på Ålands hemsida:
http://www.raddabarnen.ax/nyheter/fran-kaos-till-lugn-enfortbildning-
om-familjevard

Har du frågor eller vill anmäla dig via e-post kan du kontakta oss:

Rädda Barnen på Åland r.f., Janina Björni
janina@raddabarnen.ax, +358 40 672 3327

Vasa stads familjevårdsteam, Pamela Antila
pamela.antila@vaasa.fi, +358 40 632 4645

Eivors BackUp, Eivor Back
eivors.backup@gmail.com, +358 50 466 5129

Begränsat antal platser!