Testamente

Rädda Barnen rf är en inhemsk barnskyddsorganisation med långa traditioner och ett pålitligt alternativ då du testamenterar dina tillgångar för barn och unga. Du kan skriva testamentet till en särskild verksamhet inom Rädda Barnen eller lämna efter dig en gåva som Rädda Barnen använder där den bäst behövs.

Om du har några frågor kring hur man testamenterar till Rädda Barnen, vänligen skicka e-post till Sari Meller till adress tuuli.lahti@raddabarnen.fi eller kontakta henne på telefon 050 400 8199.

Rädda Barnen rf är en allmännyttig organisation som inte behöver betala arvsskatt för de testamenterade tillgångarna. Efter du skrivit ditt testamente kan Rädda Barnens företrädare verifiera dess innehåll så att din vilja säkert blir förverkligad.