Testamentsgåva Testamentsgåva

Testamentsgåva

Testamente

Rädda Barnen rf är en inhemsk barnskyddsorganisation med långa traditioner och
ett pålitligt alternativ då du testamenterar dina tillgångar för barn och unga.

Om du har några frågor kring hur man testamenterar till Rädda Barnen, vänligen skicka e-post till Sanna Kuusisto sanna.kuusisto (at) pelastakaalapset.fi eller kontakta henne på telefon 045 104 6633.

Rädda Barnen rf är en allmännyttig organisation som inte behöver betala arvsskatt för de testamenterade tillgångarna. Efter du skrivit ditt testamente kan Rädda Barnens företrädare verifiera dess innehåll så att din vilja säkert blir förverkligad.