Lokalföreningar

Ge barnen ditt stöd

Rädda Barnen är en öppen medborgarorganisation och medlemskåren är dess drivkraft. Genom ett medlemskap i Rädda Barnen tar du ställning för barns rättigheter. Rädda Barnen har som mål att öka uppskattningen av och respekten för barn, lära av barn genom att lyssna till dem och ge barn möjligheter och hopp om ett gott liv.

Rädda Barnen följer i all sin verksamhet de centrala principerna i FN:s konvention för barnets rättigheter för att barnet ska gagnas på så många sätt som möjligt. Varje barn har rätt till liv, en god uppväxt och utveckling, rätt till likvärdighet med andra barn och rätt till egna åsikter.

Rädda Barnen är den största religiöst och politiskt obundna internationella barnrörelsen. Rädda Barnen Finland är en av internationella Save the Children Alliances 29 medlemsorganisationer.

Medlemmar

Privatpersoner blir medlemmar i lokalföreningarna, som tillsammans utgör förbundet Rädda Barnen. Organisationen har i dag 80 lokalföreningar.

Barn- och ungdomsmedlemmar

Barn (under 18 år) och unga vuxna (18 – 28 år) kan bli medlemmar i Rädda Barnen och verka antingen i lokalföreningarnas ungdomssektioner eller i självständiga ungdomsföreningar. Rädda Barnens första ungdomsföreningar har i år grundats i Uleåborg och i Joensuu.

Bli medlem

Välj i menyn lokalföreningen på din egen hemort och bli medlem i den. Om det inte finns en lokalförening i din hemkommun kan du bilda en tillsammans med några vänner. Information om hur man grundar en lokalförening får du av organisationssekreteraren på vår centralbyrå, ira.kinnunen@raddabarnen.fi.

Du kan förstås också bli medlem i den lokalförening som ligger närmast din hemort.