Kom med som frivillig

Kom med i Rädda Barnens verksamhet!

Som frivillig hos oss kan du vara med i barns och ungdomars vardag, som stödperson eller sportfadder, eller genom att öppna ditt hem som stödfamilj eller feriehem. Som frivillig på nätet verkar du med barn och ungdomar i tjänsten Suunta, Heimo och Netari. Du kan också stöda fosterfamiljer och genom det ge barn och ungdomar nya krafter, eller stöda barn och familjer i flyktingkrisen.

Vi har ett konstant behov av frivilligverksamhet. Kring tusen barn får årligen en stödfamilj eller ett feriehem genom Rädda Barnen, och våra frivilliga på nätet möter varje månad hundratals barn och ungdomar online. Vi erbjuder våra frivilliga professionellt stöd och utbildning.

Du kan också bli medlem och göra frivilligarbete i din egen lokalförening. Som medlem kan du vara med och påverka din förenings verksamhet samt barns och ungdomars välbefinnande i din egen kommun. I förbundet Rädda Barnens förvaltning har medlemmarna den yttersta beslutanderätten.

Tack för att du vill verka för de allra mest utsatta barnens bästa. Vårt arbete skulle inte vara möjligt utan våra medlemmars och frivilligas värdefulla stöd.
Fyll i blanketten och kom med i verksamheten. Du får aktuell information om vad vi gör, samt om de följande kurserna i din region.

(Blanketten är på finska)

Rädda Barnens direktreklamregister (registerbeskrivning)

Trygghet för barn!

Vi på Rädda Barnen bemödar oss om att se till att vår verksamhet som grundar sig på frivilligarbete är på alla sätt trygg för barnen. Vi kommer att be alla som verkar med barn och som utbildas för frivilligarbete att samtycka till att vi begär ett straffregisterutdrag av Rättsregistercentralen (Lag om kontroll av brottslig bakgrund hos frivilliga som deltar i verksamhet bland barn 148/2014).

Vi ber också alla frivilliga om en förbindelse att skydda barn i frivilligverksamheten.

Bekanta dig med vår frivilligverksamhet:

Bössinsamlare

Bössinsamling är ett lätt sätt att hjälpa nödställda barn ute i världen och här hemma. Alla myndiga personer kan bli bössinsamlare, och man behöver ingen tidigare erfarenhet. Redan ett par timmars insamling är en stor hjälp. Du kan också be andra komma med, insamlandet blir roligare när man är flera!

Vi ordnar bössinsamlingar när hjälpbehovet är som störst, t.ex. vid humanitära katastrofer. När du har anmält dig får du noggrannare instruktioner per e-post samt praktiska råd rörande insamlingar.

Familjehuset i Joensuu

Kom med i verksamheten som stöder barnfamiljer. I familjehuset finns det många olika uppgifter som du kan delta i utifrån vad du är intresserad av.

Feriehemsverksamhet

Rädda Barnen har i över femtio år arrangerat möjligheter för barn att tillbringa en tid av loven i ett feriehem (på landsbygden). Våra feriehem är trygga familjer som bor på landet eller vistas på sommarstugan. De tycker alla om barn och de vill hjälpa där de behövs.

Frivilligverksamhet för chatten för ungdomar i fosterfamiljer

Du kan utbilda dig till chat-stödperson för att sedan leda och övervaka chattar som ordnas för fosterhemsungdomar. Chatten är en trygg miljö där man kan tala om saker med anknytning till livet i fosterfamiljen samt om andra ämnen som är aktuella i en ung människas liv.

Stödperson för fosterfamiljer

Den frivilligas stöd kan bestå av mycket konkret hjälp när det gäller vården av hem och barn. Man kan också jobba med att ordna med hobbyer och kamratstödgrupper. Peppi-projektet söker vanliga trygga vuxna till sin verksamhet.

Sportfadder

Sportfaddern motionerar med barnet under fria former eller deltar i barnets hobby, hejar på och stöder samt delar fina upplevelser med barnet!

Stödpersonsverksamhet

Syftet med Rädda Barnens stödpersonverksamhet är att hjälpa barnfamiljer med hjälp av frivilliga stödpersoner. Stödet är gratis för familjen.

Stödfamiljsverksamhet

Stödfamiljsverksamheten hjälper barnfamiljer att klara sig då föräldrarnas egna krafter tryter. Det är en stödform där vi stärker orken hos barnet och i familjen.

Verksamhet i barnvänliga utrymmen (Lahtis, Uleåborg, Kides, Kemijärvi)

Våra barnvänliga utrymmen är verksamhet som vi arrangerar i mottagningscentralerna för asylsökande barn. Ett barnvänligt utrymme utgör en trygg och trevlig miljö för lek, hobbyer och studier under ledning av utbildade vuxna. Verksamheten strävar efter att garantera ett bra utrymme för barn som lever i exceptionella omständigheter. I det barnvänliga utrymmet ska barnen kunna återhämta sig efter svåra upplevelser, de ska kunna utvecklas och göra saker som är utmärkande för barn, dvs. lära sig nya saker, röra på sig, uttrycka sig själva och umgås med andra barn.

Webbfrivillig

De frivilliga är en viktig resurs som gör vår mångsidiga verksamhet på webben möjlig.  Som frivillig på nätet verkar du med barn och ungdomar i tjänsten Netari.