Företagssamarbete

Företagssamarbete

Rädda Barnen rf är en inhemsk, religiöst och politiskt obunden medborgarorganisation som stöder de mest sårbara och utsatta barnen både i Finland och överallt i världen.

Rädda Barnen är en del av Save the Children -rörelsen med 29 organisationer globalt. Tillsammans kämpar vi för barnets rättigheter i mer än 120 länder. Vi syftar till varaktiga förbättringar för barn som har det svårast. Rädda Barnen är en av utrikesministeriets partnerskapsorganisationer.

Företagen kan stödja Rädda Barnens verksamhet med penningdonationer eller genom att ge sin expertis och erfarenhet till nytta för Rädda Barnen.

Det finns tre olika typer av samarbete mellan Rädda Barnen och företagen: huvudsamarbetspartner, stödjare och pro bono -samarbete. Rädda Barnen i Finland har nära samarbete med sina systerorganisationer i de nordiska länderna och det är möjligt för företagen att samarbeta med oss på Nordisk nivå. Ett även mera omfattande partnerskap är möjligt även inom hela den globala Save the Children -rörelsen.

Ytterligare information

Johanna Mäkelä

Phone +358 40 529 4475