Dagsverkesinsamling

Dagsverkesinsamling

Ojdå! Vi kunde inte hitta ditt formulär.

Lomakkeen täyttämällä hyväksyn, että tietojani kerätään ja käsitellään tietosuojaselosteen kuvaamalla tavalla.

Dagsverksinsamling för skolgång åt nepalesiska barn!

Anvisningar för dagsverksinsamlingen

Det är lätt att delta! Tack för att ni är med!

1. Anmälning

Anmäl er medverkan på bifogade blankett. Ni kan själva bestämma datum för dagsverket. Vi rekommenderar summan 12 e/elev och dagsverke, men ni kan också välja en annan summa. Vi sänder er arbetsblanketter utifrån deltagarantalet ni uppger. Rädda Barnen har tecknat en olycksfallsförsäkring för eleverna för insamlingsdagen. Arbetsgivaren behöver inte verkställa någon förskottsinnehållning och inte heller betala socialskyddsavgifter för lönen för dagsverket.

2. Före dagsverket, det vill säga dagen för dagsverksinsamlingen

När ni har mottagit arbetsblanketterna ska ni fylla i skolans uppgifter samt referensnumret från följebrevet på blanketterna. Gör en deltagarlista och anteckna numret på elevens arbetsblankett vid elevens namn på deltagarlistan. Dela ut informationskort och arbetsblanketter till eleverna.

Berätta för eleverna om dagsverksinsamlingen med hjälp av presentationen nere på denna sida. Nedan finner ni också mera information om målet för insamlingen.

3. På dagen för dagsverket

Eleven fyller i arbetsblanketten tillsammans med sin arbetsgivare eller förälder. Eleven ger arbetsgivaren eller föräldern det översta exemplaret som kvitto.

Arbetsgivaren eller föräldern betalar in arvodet direkt på Rädda Barnens konto Nordea FI64 1017 3000 2107 27. På gireringen ska betalaren anteckna referensnumret som finns på arbetsblanketten. Pengarna kan alternativt samlas in kontant, och då betalar skolans kontaktperson in den insamlade summan till Rädda Barnen.

4. Efter dagen för dagsverksinsamlingen

Eleven ger arbetsblankettens undre del till klassens eller hela skolans kontaktperson, som vid elevens uppgifter i deltagarlistan antecknar den överlämnade penningsumman, eller summan som arbetsgivaren/föräldern har betalat in på Rädda Barnens konto.
När ni har samlat in alla summor av eleverna som deltagit i insamlingen antecknar ni den totala summan kontanter på redovisningsblanketten. Betala in summan på Rädda Barnen rf:s konto Nordea FI64 1017 3000 2107 27. Kom ihåg att vid betalningen anteckna referensnumret som finns i följebrevet. Dagsverkslönerna som har samlats in med Rädda Barnens insamlingstillstånd ska redovisas i sin helhet till Rädda Barnen rf.

Denna presentation kan vara ett stöd när du berättar för eleverna om dagsverksinsamlingen

  • Dagsverksinsamling för skolgång åt nepalesiska barn

    Med den här presentation kan du berätta dina elevär vad är dagverkesinsamlingen egentligen och hur den hjälper.

    Ladda ned presentationen här

Mera information om målet

Nepal är ett av världens fattigaste länder och vart tredje barn lever i extrem fattigdom. Barn i glesbygden saknar ofta möjligheter att gå i skola, och särskilt flickor blir utan den utbildning skolan ger. Fattiga familjer sänder ofta bort sina barn för att arbeta, för annars räcker inte pengarna till för att försörja familjen.

För att trygga barns framtid hjälper vi barn i fattiga familjer samt föräldralösa barn så att de kan gå i skola. Vi hjälper dem bland annat genom att skaffa skolmaterial, och vi stöder fattiga familjers försörjning. När vi stöder familjernas försörjning skickas barnen inte i väg för att arbeta och tjäna pengar, och de kan i stället gå i skola.

Inom ramen för Rädda Barnens socialskyddsprojekt hjälper vi också bygemenskaper och lokala myndigheter att grunda fonder som stöder barns skolgång. Fonderna delar ut stipendier till de mest utsatta barnen, till exempel föräldralösa barn, övergivna barn och flickor. Det är de här barnen som mest sannolikt blir utan utbildning. Vi visar också familjer hur de ansöker om stöd och tjänster som de har rätt till. När familjerna omfattas av socialskyddet får barnen gå i skola och leva som barn.

I Nepal arbetar Rädda Barnen aktivt också för att förbättra kvaliteten på skolundervisningen. Eleverna kommer inte att lära sig något om skolutrymmena är skrala, det saknas läromedel och läraren inte kan undervisa. När undervisningens kvalitet förbättras får man barnen att stanna kvar i skolan och lära sig saker.

Skolgång är drömjobbet för barn.

Kom med i Rädda Barnens dagsverksinsamling, det vill säga dagsverket, och hjälp Nepals barn tillsammans med oss!

Rekommendationen för dagsverkslönen är tolv euro. Med en elevs dagsverkslön kan till exempel ett fattigt barn få skolmaterial för ett år.

Med hundra elevers dagsverkslöner, det vill säga 1200 euro, kan vi tillsammans med lokala myndigheter och samhällen grunda en fond, vars stöd gör det möjligt för 25 barn i fattiga familjer att gå genom hela grundskolan och få en bättre framtid.