Rädda Barnen har hjälpt barn i Nepal sedan år 1976. Tillsammans med dem som stöder vårt arbete samt med lokala organisationer förbättrar vi fattiga familjers sociala trygghet och barns möjligheter att gå i skola i stället för att arbeta. Vi hjälper också samhällen att bli bättre förberedda på katastrofer.

Under åren 2014-2016 hjälpte Rädda Barnen omkring 90 000 barn.

Resultat av vårt arbete i Nepal:

  • I slutet av år 2016 verkade i våra projektområden sammanlagt 124 fonder, som grundades för att stöda barn. Genom fonderna fick barn i fattiga familjer samt föräldralösa barn hjälp till sin skolgång. Fonderna har grundats i samarbete med lokala myndigheter och samhällen.
  • Barnarbetet i våra projektområden har minskat från 14 procent till knappt 6 procent under perioden 2014–2016.
  • Barnhandeln har upphört så gott som helt i våra projektområden.
  • Numera går nästan 80 procent av barnen i våra samarbetsskolor regelbundet i skolan. Innan vårt projekt startade var det bara en tiondel av barnen som gjorde det.
  • Vi berättar för föräldrar om barnarbetets skadlighet, betydelsen av utbildning samt hälsosam kost.
  • I klubbarna för barnets rättigheter behandlar man problem som barn ställs inför, till exempel barnarbete, barnhandel och barnäktenskap.

Jima