Nepal är en stat i bergstrakterna i södra Asien mellan Indien och Kina. Landet har 28,3 miljoner invånare, cirka fem gånger mer än Finland. Nepal är ett av världens fattigaste länder. 

FN-konventionen om barnets rättigheter ger alla världens barn samma rättigheter till exempelvis skolgång, hälsa och fritid. Barnets rättigheter förverkligas ännu inte för alla landets barn, trots att Nepal undertecknade konventionen redan år 1990. Den största orsaken är fattigdom – nästan en tredjedel av de nepalesiska barnen lever fortfarande i fattigdom.

Många barn måste arbeta i stället för att gå i skola. I Nepal är barnarbete ett allvarligt problem. Det är särskilt barn som har förlorat sina familjer som hamnar i arbete. År 2016 hade Nepal cirka 1,6 miljoner barnarbetare, vilket innebär att nästan vart femte barn arbetar. [1]

[1] International Labour Organization (ILO) 2016


­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

First grade students are playing in front of their class at a primary school in Melamchi in Sindhuapalchowk district. The primary school is situated on a hill in Nepalthok, in the town of Melamchi in Sindhuplachowk. In order to reach the school, students climb the rough hill, every single day. They walk miles to go to school, as they live in surrounding towns and the only way to reach it is to walk. The dust roads leading to the school are narrow and cannot fit vehicles. In addition to that, the potential cut-off roads and landslides which occur during the monsoon season make it harder for children to reach school. Save the Children has supported the government run primary school to open again and reinstate its classes by training teachers and providing the school with teaching materials.

Kuva: Sandy Maroun / Pelastakaa Lapset