Ni kan själv välja datumet för insamlingen och summan med vilken en elev deltar. Vår rekommendation för en elevs dagsverksdonation är 12 euro. Ni får dagsverksmaterialet inom 2–5 dagar efter anmälningen.

Vi svarar gärna på alla frågor om dagsverksinsamlingen. Kontaktuppgifter är

tel 050 439 7259
lahjoittajapalvelu@pelastakaalapset.fi

I dagsverksmaterialet ingår

  • arbetsblanketter och informationskort som utdelas till varje elev
  • deltagarlistor, där man antecknar elevens namn och numret på elevens arbetsblankett
  • redovisningsblankett (sammandrag över insamlingens avkastning)
  • returkuvert för returnering av redovisningsblanketten
  • affischer om dagsverksinsamlingen

Före insamlingsdagen

Dela ut informationskort och arbetsblanketter till eleverna. Anteckna numret på elevens arbetsblankett vid elevens namn på deltagarlistan.

Berätta för elever om dagsverket till exempel med affischer, PowerPoint- eller Prezi-presentation och i morgonsamlingar.

På dagen för dagsverksinsamlingen

På dagen för dagsverksinsamlingen fyller eleven i arbetsblanketten tillsammans med sin arbetsgivare eller sina föräldrar. Eleven ger blankettens övre del som kvitto till arbetsgivaren eller föräldrarna.

Arbetsgivarna eller föräldrarna kan betala in elevens arvode för dagsverksinsamlingen direkt på Rädda Barnens konto Nordea FI64 1017 3000 2107 27. Vid gireringen ska betalaren använda referensnumret som finns på arbetsblanketten.

Rädda Barnen har tecknat en olycksfallsförsäkring för eleverna för insamlingsdagen.

Efter insamlingsdagen

Efter insamlingsdagen ger eleven arbetsblankettens nedre del till klassens eller läroinrättningens kontaktperson, som antecknar vid elevens uppgifter i deltagarlistan den överlämnade penningsumman eller summan som arbetsgivaren har betalt in på Rädda Barnens konto. Samtidigt granskar kontaktpersonen att den mottagna summan motsvarar summan som har antecknats i arbetsblanketten.

När ni har samlat in alla summor av klasserna och eleverna som deltagit i insamlingen antecknar ni den totala summan av kontanta pengar på redovisningsblanketten. Betala in summan på Rädda Barnen rf:s konto Nordea FI64 1017 3000 2107 27. Använd referensnumret på redovisningsblanketten vid betalningen. Dagsverksarvodena som insamlas med Rädda Barnens insamlingstillstånd ska i sin helhet redovisas för Rädda Barnen rf.

Ifall banktjänstemannen inte beräknar pengarna direkt, utan lämnar dem vidare i en säkerhetspåse för beräkning, vänligen anmäl oss om säkerhetspåsens eller säkerhetspåsarnas nummer på redovisningsblanketten. Det är bara således vi får veta, att det är just er skola som betalt sina dagsverkespengar.

Skicka in den ifyllda redovisningsblanketten till Rädda Barnen rf i returkuvertet eller till adressen: Rädda Barnen rf, PB 95, 00601 Helsingfors.

Deltagarlistor och arbetsblanketternas kopior behöver inte returneras till Rädda Barnen rf. Vi ber er förstöra de oanvända arbetsblanketterna för att förhindra att de missbrukas.

ETT STORT TACK FÖR ATT NI ÄR MED!