Rädda Barnens dagsverksinsamling 2017–2018: Nepals barn bort från gatorna!

Drömjobbet för barn är skolgång.

Nepal är ett av världens fattigaste länder. Till följd av fattigdom tvingas många barn bli barnarbetare, och samtidigt separeras de från sina familjer.

Barn som hamnar i till exempel fabriker arbetar från tidig morgon till sen kväll, i kvävande hetta och tjockt damm. Utsläpp, tunga bördor och undernäring utgör en fara för små barns hälsa.

Högstadier och gymnasier: Kom med i dagsverksinsamlingen och hjälp barn i Nepal! Genom att delta i dagsverksinsamlingen ger ni de nepalesiska barnen hopp, samt en möjlighet att bo hemma, leka och gå i skola.

Rädda Barnen rekommenderar att en elevs dagsverkslön är 12 euro. Med 12 euro får till exempel ett barn i en fattig familj studiematerial för ett år, och kan därmed gå i skolan och undvika ett öde som barnarbetare.

Med 1 200 euro eller 100 elevers lön kan vi tillsammans med lokala myndigheter och samhällen grunda en fond, som hjälper 60–80 av de allra mest utsatta barnen att gå i skolan och få en bra start i sitt liv.

Nedan kan du titta på en engelskspråkig video om vårt arbete i Nepal.

Anmälan till insamlingen här.

Morgonsamlingar

Prezi-presentation

PowerPoint-presentation