Bli medlem

Här finns anmälningsblanketten (på finska)

Vilken sorts medlem vill du vara?

vilma

”Jag heter Vilma och är nitton år. Jag är medlem i Rädda Barnen rf, för jag vill framför allt hjälpa barn och ungdomar omkring mig på orten där jag bor; jag fungerar som mentor och är med i min lokalförenings ungdomsgrupp. På köpet får jag viktig arbetserfarenhet och bra tips och kontakter för framtiden.”

Det behövs medlemmar av alla sorter!

  • Medlemskapet förpliktar dig inte till någon viss verksamhet
  • Redan genom att betala medlemsavgiften är du med och räddar barn
  • Du avgör själv hur mycket tid du har att lägga på frivilligarbetet
  • Medlemsavgiften är beroende på lokalförening cirka 25–30 € per år, och i många föreningar betalar medlemmar under 29 år en lägre ungdomsmedlemsavgift.
  • Som medlem får du tidningen Pelastakaa Lapset, som utkommer fyra gånger om året.

Vill du …

… ge femton minuter av din tid per år?
Tack! Bli medlem genom att fylla i anmälningsblanketten på webben.

… ge två timmar av din tid per år?
Tack! Bli medlem genom att fylla i anmälningsblanketten på webben. Bli dessutom bössinsamlare; som medlem får du information om aktuella insamlingar och kampanjer.

… ge en timme av din tid per månad?
Tack! Bli medlem genom att fylla i anmälningsblanketten på webben. Ta kontakt med din lokalförening och gå med i verksamheten.

Pete_2015

”Att det ska gå bra i livet är inget man själv kan välja. Men det man kan välja är att hjälpa andra. Rädda Barnen har gett mig många möjligheter att påverka och hjälpa i mitt eget frivilligarbete.” Petri Matero, styrelsens ordförande, Helsingfors Rädda Barnen rf

Medlemsärenden: jasenpalvelu@pelastakaalapset.fi