header_kvpl_500x180

Rädda Barnen är en del av Save the Children, världens ledande organisation för barnets rättigheter. Vi är verksamma i kring 120 länder.

Rädda Barnen består av 30 medlemsorganisationer. Internationella Rädda Barnen har sitt huvudkontor i London. Alla medlemsorganisationer arbetar utifrån en gemensam vision och mission. Verksamheten består av långsiktigt utvecklingssamarbete, katastrofarbete samt påverkansarbete.

Mera information om International Save the Childrens arbete finns på www.savethechildren.net. Här finns också länkar till de olika nationella organisationerna.