Rädda Barnen Finland fyllde 90 år 2012.

Här följer en kort presentation av milstolparna i Rädda Barnens verksamhet under dessa decennier.

1910-talet

I det finländska inbördeskriget blev 600 barn helt föräldralösa medan 20000 barn blev utan föräldrar som kunde försörja dem.

Ester Hällström, sedermera Ståhlberg, bekantar sig med det danska fosterhemssystemet. I Storbritannien grundar Eglantyne Jebb och hennes syster år 1919 Save the Children Fund (SCF, en fond, som stöder första världskrigets barnoffer i Tyskland, Österrike, Frankrike, Belgien, Balkan och Ungern. Också armenier, som flytt till Turkiet, fick hjälp.

1920-talet

Ester Ståhlberg grundar år 1922 föreningen Koteja Kodittomille Lapsille, Hem åt hemlösa barn. 150 värnlösa barn får ett fosterhem.

Föreningens största barnhem, Barnens by i Karelen, öppnas. Under de första tre åren omhändertog man genom föreningen 1409 barn.

I Storbritannien ville Eglantyne Jebb göra barnens rättigheter och välmåga till ett världsomspännande tema. Hennes deklaration för barnets rättigheter antogs i Nationernas Förbund och medverkade senare till uppkomsten av FN:s konvention för barnets rättigheter. Genom den brittiska fonden Save the Children fick det spanska inbördeskrigets flyktingar samt judiska flyktingar hjälp och stöd.

För att effektivera barnskyddet grundade man det internationella Save the Children Union. De flesta av Europas barnskyddsorganisationer anslöt sig till denna union.

1930-talet

I Finland grundar föreningen Hem åt hemlösa barn Penningautomatföreningen, som ännu i dag stöder Rädda Barnens verksamhet.

Under sina första femton verksamhetsår ombesörjer föreningen med hem till 5000 barn. När vinterkriget bryter ut sänder föreningen stadsbarn ut på landsbygden, letar efter försvunna barn och skaffar kläder till barnen. På svenskt initiativ sänds finländska barn till Sverige undan kriget. Föreningen organiserar förflyttningen av barnen till Sverige.

1940-talet

Föreningen Hem åt hemlösa barn får motta ungefär 3 miljoner finska mark, som svenska barn har samlat in till förmån för barnen i Finland. Man grundar en organisation, Rädda Finlands barn, som ska använda pengarna. Föreningen skaffar schweiziska faddrar till 160 barn i Finland och delar ut mat till 14000 barn.

För att stärka de internationella barnskyddskontakterna ändras föreningens namn till Pelastakaa Lapset ry – Rädda Barnen rf. Föreningen får härmed samma form som många andra länders Save the Children-organisationer.

Verksamheten för feriehem åt barn startar och tack vare den får stadsbarn möjlighet att vistas på landsbygden under sommarferierna.

I Storbritannien har fonden Save the Children koncentrerat sin verksamhet på att hjälpa Europas krigsdrabbade barn. Organisationen började avfatta rapporter om barns situation i världen.

1950-talet

Stiftelsen Barnens Dag grundar nöjesparken Borgbacken. Rädda Barnen är med och grundar stiftelsen.

Barnskyddet professionaliseras och i slutet av detta årtionde är hela organisationens personal socialarbetare. Det första smågruppshemmet bildas och sådana hem ersätter småningom anstalterna. Rädda Barnen förmedlar flera adoptivbarn än fosterbarn.

1960-talet

Rädda Barnen Finlands ombudssystem upphör eftersom arbetet nu utförs av yrkesutbildad personal. Rädda Barnen börjar förmedla finländska faddrar för utländska barn.

1970-talet

Rädda Barnen slår rekord beträffande antalet adoptioner under ett år, hela 243 stycken. Organisationen börjar ordna kurser för foster- och adoptivföräldrar.

Den internationella unionen Save the Children Union byter namn till förbundet International Save the Children Alliance. Förbundets medlemmar består av Rädda Barnen i Storbritannien, Norge, Sverige, Danmark och USA.

1980-talet

Den förnyade adoptionslagen i Finland ger adoptivbarn samma rättigheter som familjens biologiska barn. Rädda Barnen börjar förmedla internationella adoptioner.

Årtiondet präglas av internationellt katastrofarbete, bl.a. för hungersnödens offer i Etiopien.

1990-talet

Rädda Barnen Finland blir medlem i den internationella organisationen Rädda Barnen. Samtidigt börjar man i Finland använda internationella Rädda Barnens beteckningar, bl.a. logon.

2000-talet

Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter, för att omedelbart och varaktigt förbättra barns liv överallt i världen. Detta sker genom kvalificerat professionellt arbete, genom barnpolitisk påverkan och hjälpverksamhet.

Internationella Rädda Barnen består av 29 medlemmar och kämpar för barns rättigheter i 120 länder över hela världen. www.savethechildren.net