Vem är vi

Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter, i syfte att omedelbart och varaktigt förbättra barns liv överallt i världen. Detta sker genom kvalificerat professionellt arbete, genom barnpolitisk påverkan och hjälpverksamhet.

Rädda Barnen arbetar för en värld där man uppskattar och uppmärksammar barn, lyssnar till barn och lär av dem, ger barn hopp och möjligheter.

Rädda Barnen grundades 1922. Republikens presidents hustru, Ester Ståhlberg, började då leta fram fosterhem till barn som blivit föräldralösa i medborgarkriget. Ester Ståhlberg formulerade organisationens valspråk ”Varje barn har rätt att växa upp i ett gott hem”.

I dag arbetar Rädda Barnen fortfarande för utsatta barns rättigheter, i enlighet med FN:s konvention om barnets rättigheter. Detta gör vi genom att påverka samhällets attityder mot barn, genom att främja barns psykiska och fysiska välmående på lång sikt samt genom att hjälpa katastrof- och krisdrabbade barn i hela världen.

Rädda Barnen är en ideell finländsk medborgarorganisation, som strävar efter att förbättra hela barnbefolkningens ställning och främja förverkligandet av barnets rättigheter.

Rädda Barnen finansierar sin verksamhet genom bl.a. egen medelanskaffning (insamlingar och försäljning), donationer, samarbete med företag, medlemsavgifter, intäkter från Penningautomatföreningen och intäkter från de tjänster kommunerna köper. Verksamhetsformer är t.ex. frivilligverksamhet, inhemsk och internationell adoption, fadderverksamhet, katastrofhjälp till barn, projekt i närområden och inom utvecklingsbiståndet. Dessutom finns feriehem, familjehem, stödpersoner och stödfamiljer samt barnhem i olika delar av Finland.