Rädda Barnen rf är en inhemsk, politiskt och religiöst obunden barnskyddsorganisation, som hjälper barn hemma i Finland och ute i världen.

Era donationer når de hjälpbehövande effektivt; år 2021 var våra insamlingskostnader 18,97 %.

Genom att bli månadsgivare eller genom att ge ett bidrag till Katastroffonden för barn är du med och ger Finlands barn och världens barn ett bättre liv.

Rädda Barnen hjälper med stöd av donationerna

I Finland   kotimaa_154x158

 • Vi hjälper barnfamiljer när deras krafter tryter. Med hjälp av donerade medel kan vi arrangera bland annat stödfamiljsverksamhet.
 • Vi stöder barn och ungdomar på webben genom att hålla kris- och stödchattar.
 • Genom programmet Vägkost för livet tryggar vi gymnasie- och yrkeskolestudier för ungdomar från medellösa familjer.

I världenkv_154x158

 • Vi skyddar barn för övergrepp, våld och barnhandel.
 • Vi stöder barn på barnhem och andra barn som behöver särskilt stöd.
 • Vi öppnar skolor och utbildar lärare.
 • Vi hjälper familjer att komma ifrån yttersta fattigdom.

I katastrof- och konfliktområdenhataapu_154x158

 • Vi delar ut mat, rent vatten och medicin.
 • Vi inrättar trygga lek- och skolutrymmen samt hälsotjänster.
 • Vi skyddar barn för exploatering, övergrepp och våld.

Läs mer om vår verksamhet i närområden, östra Afrika, Västafrika, södra Asien och i katastrof- och konfliktområden.

Kontrollen av de donerade medlens användning

 • Rädda Barnens ekonomikontor, projektpersonal och styrelse
 • Rädda Barnens projektadministration i projektlandet
 • Revisorerna för projektlandet
 • Projektlandets myndigheter och samarbetsorganisationer
 • Rädda Barnens revisorer Ernst & Young
 • Finlands utrikesministerium
 • Europeiska unionen
 • Polisstyrelsen, myndigheten för penninginsamlingar