Se till mig som liten är

Information om hur internet och digitala medier spelar in i sexuellt utnyttjande av barn, för yrkespersoner som jobbar med och för barns bästa.

Intressebevakning inom barnskyddet – Barnets rätt till delaktighet i beslut som rör barnet. Handbok om intressebevakning inom barnskyddet

Redigerad av Paula Marjomaa och Milja Laakso

Vem för barnets talan i svåra barnskyddsärenden? Vem träder in om vårdnadshavaren inte neutralt kan se till barnets bästa? Vem ser till att barnets rättsliga ställning i de ärenden som rör barnet självt förverkligas?

Handboken innehåller anvisningar och information för såväl socialarbetaren som bedömer behovet av intressebevakning som för magistraten eller tingsrätten som förordnar intressebevakare och intressebevakaren själv.

Den svenska versionen (2012) av handboken är uppdaterad och komprimerad. Handboken ingår i ett kompetensutvecklingsarbete kring barnskyddsfrågor som Rädda Barnen på Åland r.f. utför i samråd med Ålands landskapsregering.