Media

Information och förfrågningar:

Sanna Kuusisto
Chef för medelanskaffning och kommunikation
GSM 045 104 6633
sanna.kuusisto@raddabarnen.fi

Max Holm
Informatör
Tfn 010 843 5058
GSM 050 433 1438
max.holm@raddabarnen.fi