Vart fjärde civilla offer för konflikten i Jemen är ett barn

Vart fjärde civilla offer för konflikten i Jemen är ett barn

Rädda Barnens färska analys visar att nästan en fjärdedel av alla dödade och skadade civila i kriget i Jemen är barn. En följd av den sex år långa konflikten är att landet nu hotas av omfattande hungersnöd. Det är barn och övriga civila som betalar det högsta priset i kriget.

Under de senaste tre åren har nästan vart fjärde (22,85 %) civila offer för konflikten i Jemen varit ett barn. Det här framkommer i Rädda Barnens färska analys.

Under åren 2018–2020 registrerades sammanlagt 2 341 barnoffer, men det verkliga antalet är sannolikt mycket högre.

Konflikten i Jemen har nu pågått i sex år och är världens största humanitära kris. Två tredjedelar av människorna är i behov av humanitärt bistånd för att klara sig, och tusentals barn dör av orsaker som helt kunde förhindras.

Landet hotas av hungersnöd, och situationen förvärras av nedskärningar i finansieringen av hjälpen och långvariga restriktioner för humanitära insatser, attacker mot civil infrastruktur som skolor och sjukhus, samt strider i tätt bebyggda områden.

Barnens säkerhet och välmående är allvarligt hotade. Enbart i fjol hjälpte Rädda Barnen 316 barn som blivit utsatta för i varje fall en av de sex grova förbrytelserna mot barn i väpnade konflikter.

Barnen i Jemen behöver världens hjälp akut, men finansieringen är under hälften av det som nu behövs. Under givarkonferensen 2021 där man behandlade Jemen lovade givarna bara 1,7 miljarder US dollar  till nödhjälp, av begärda 3,85 miljarder dollar.

Finansieringsunderskottet inverkar på barn som till exempel 8-åriga Omar*. Han skadades allvarligt i artillerield när han var på väg hem i staden Taiz. Hans storebror Mahmoud* dog. Rädda Barnen tar hand om Omars vårdkostnader.

Åtta år gamla Omar* skadades i februari av artillerield i staden Taiz. Enligt läkarna borde pojken bli helt återställd. Bild: Anna Pantelia / Rädda Barnen

– Jag var som förlamad en stund. Jag sökte efter min bror, men jag såg en gammal man på marken. Sedan kom någon på motorcykel, lyfte upp mig och körde mig till sjukhuset, berättar Omar.

– Jag vill att världen ska lindra barnens lidande i Taiz. Jag förstår inte varför en granat måste döda ett barn som bara leker. Det här är det största brottet: det förstör mammors och barns liv. Omar säger till mig att han önskar att det kommer en andra explosion så att han ska få leka med sin bror igen [i himlen], säger Omars mamma Fathiya*.

– I sex år har Jemens barn levt i en fruktansvärd och ändlös mardröm. Varje dag dödas barn, varje dag blir barn skadade. De lägger sig hungriga, de ser människor svälta ihjäl och de kan inte gå i skola. Varje dag riskerar barn att dö eller skadas allvarligt på platser där de borde kunna känna sig trygga – hemma, i skolor, sjukhus och på torg, säger Xavier Joubert, Rädda Barnens landschef i Jemen.

Resultatlösa fredsansträngningar

Det internationella samfundet har försökt få konfliktens parter att på allvar engagera sig i en fredprocess, men striderna fortsätter. Parterna har ofta inte visat någon hänsyn när det gäller människoliv och civil infrastruktur. Hälsovårdssystemet är på bristningsgränsen. Över hälften av alla hälsovårdens enheter har stängt eller verkar endast delvis. Många sjukhus har skadats i strider och det råder väldig brist på medicin och kompetent personal.

– Kriget i Jemen går nu in på sitt sjunde år och den humanitära katastrofens omfattning i är enorm. FN har igen varnat för omfattande hungersnöd. Otaliga onödiga dödsfall kan och måste förhindras, säger Anne Haaranen, chef för Rädda Barnens internationella program.

Rädda Barnen kräver av parterna i konflikten att de verkställer ett fullständigt eldupphör och förbinder sig vid att finna en fredlig lösning på konflikten.

Bakgrund

  • Offerantalen hänvisar till det sammanlagda antalet döda och skadade. Av de civila offren i konflikten i Jemen under åren 2018–2020 var 22,85 procent barn. Antalet dödade eller skadade civila var sammanlagt 10 245, av vilka 2 341 var barn. År 2018 utgjorde antalet barnoffer (1 014) 20,55 % av alla civila offer (4 934). År 2019 utgjorde antalet barnoffer (828) 25,68 % av alla civila offer (3 224). År 2020 utgjorde antalet barnoffer (499) 23,86 % av alla civila offer (2 087). Källa: Civilian Impact Monitoring Project (CIMP)
  • Av Jemens befolkning behöver 20,7 miljoner (66 %), inklusive 11,3 miljoner barn, humanitär hjälp eller beskydd.
  • I FN:s rapport Assessing the impact of war on development in Yemen (UNDP, 2019) uppskattade man att den mänskliga utvecklingen i landet har kastats tillbaka tjugo år på grund av konflikten.
  • Landets ekonomi har under de senaste tre åren krympt med nästan 50 procent. Den kumulativa BNP-förlusten uppskattas till cirka 49,9 miljarder US dollar. Inflationen har accelererat till över 40 procent.
  • Av barn under fem år lider 1,8 miljoner av måttlig akut undernäring, och nästan 400 000 barn av svår akut undernäring. Ytterligare information: IPC Acute Malnutrition Analysis January 2020 – March 2021
  • Över två miljoner barn går inte i skola. Koronapandemin har försvårat skolgången för ytterligare flera miljoner barn.

Rädda Barnens hjälpinsatser

Rädda Barnen undsätter barn och familjer på olika håll i Jemen. Organisationen delar bland annat ut mat och andra förnödenheter samt främjar barns hälsovård och utbildning samt beskydd av barn. Rädda Barnen är en av de största oberoende organisationer som distribuerar nödhjälp i Jemen. Under konflikten har hjälpen nått över fyra miljoner barn.

* Namnen är fingerade för att skydda identiteten.

Hjälp barn drabbade av kriget i Jemen: www.raddabarnen.fi/jemen