Varje månad dör eller skadas 37 barn i bombanfall i Jemen

Rädda Barnen hjälper skadade barn att återhämta sig

Under de senaste tolv månaderna har minst 226 jemenitiska barn dött och 217 skadats i den av Saudiarabien ledda koalitionens flygräder. Med andra ord dör eller skadas 37 barn i månaden i de utländska styrkornas attacker, berättar Rädda Barnens nya analys av öppna data.

Av barnen hade 210 varit inomhus i eller i närheten av ett hus då de dödades eller sårades av bomber som sålts till koalitionen. Enligt medieuppgifter har åtminstone Frankrike, USA och Storbritannien ännu i november 2018 sålt vapen till koalitionen.

Närmare 150 barn åkte i bil eller befann sig i närheten av en bil när de utsattes för ett anfall. I vissa fall var barnen på väg att söka sig i säkerhet. Det här visar uppgifter från Civilian Impact Monitoring Project (CIMP). Antalet döda och skadade barn kan vara högre eftersom myndigheterna inte rapporterar om alla civila dödsfall.

Tisdagen den 26 mars har det gått fyra år sedan konflikten i Jemen trappades upp. Sedan dess är det flygangrepp som har orsakat de flesta konfliktrelaterade döds- och skadefallen bland barn. Under konfliktens fjärde år har flygangrepp varit orsaken till 46 procent av fallen där barn har dödats eller sårats.

Enligt CIMP:s uppgifter dödar och skadar flygräderna regelbundet flera barn samtidigt, eftersom de slår ner i bebodda områden där det är mer sannolikt med civila offer. I april (17.4.2018) rapporterade man om en flygräd som träffade en familjs hus i hamnstaden Hodeida. I räden dog familjens far, mor och fem av deras barn. I augusti (6.8.2018) omkom 51 civila i en flygräd mot en skolbuss. Av de döda var 40 barn. För ett par veckor sedan (10.3.2019) rapporterades det att över tio barn hade omkommit när fem hus träffades i en flygräd.

– Användningen av explosiva vapen i bebodda områden är en grym taktik eftersom de slumpmässigt förgör allt som kommer i deras väg. Det är omöjligt att föreställa sig vilken skräck barn upplever när hemmet träffas av en bomb. Många dog eller skadades ändå när de sökte skydd i sina hem, eller när de flydde från faran, säger Tamer Kirolos, Rädda Barnens landschef i Jemen.

– Inget barn borde behöva uthärda den skräck som flygräderna orsakar. Ändå sker det här hela tiden. Det lämnar djupa spår, både fysiskt och psykiskt.

Efter att konflikten trappades upp har man genomfört över 19 000 flygräder. Räderna har förstört sjukhus, skolor, infrastruktur och orsakat enormt mycket förödelse för barnen. Åttaåriga Sameer* är ett av flygrädernas offer. Han skadades allvarligt vid en flygräd mot en by nära Hodeida. Han var med sin farfar på väg hem från aftonbönen.

– Jag hörde missilen komma, det dundrade till och sedan förlorade jag medvetandet. Min pappa förde mig till ambulansen som tog mig till sjukhuset. Jag vaknade efter tre dagar, berättar Sameer.

– Jag önskar att kriget skulle ta slut och att allt skulle lugna sig.

Sameer fick allvarliga huvudskador och blev opererad. Hans arm är fortfarande förlamad. Rädda Barnen hjälper honom och andra barn som skadats i flygräder genom att se till att de får vård och mediciner. I vissa fall kan barn också få psykologisk experthjälp för att hantera det hemska de upplevt. Rädda Barnen har också inrättat barnvänliga utrymmen där barn får leka, lära och känna sig som barn igen.

Konflikten har haft förödande konsekvenser för Jemen. Man uppskattar att 24 miljoner människor behöver hjälp. Mat och andra förnödenheter når inte fram till de behövande. Miljoner barn står inför hungersnöd i en av vår tids värsta humanitära kriser. Tre miljoner människor har flytt från sina hem. Hälften av dem är barn.

– Barnen i Jemen har drabbats värst av det brutala kriget som har pågått i fyra år. De har blivit bombade i skolor och i sjukhus och de har nekats livsviktig hjälp. Det måste bli ett slut på deras lidande, konstaterar Hanna Markkula-Kivisilta, Rädda Barnens generalsekreterare.

– Jemen är ett exempel på att varje krig är ett krig mot barn. Vi måste få slut på kriget mot barn nu, och kräva att alla stridande parter och regeringar följer internationell rätt. Det innebär att civilbefolkningen samt skolor och sjukhus inte får utsättas för avsiktliga och urskillningslösa angrepp. Vapen skall heller inte säljas till länder, om det finns en risk för att de skulle kunna komma att användas i strid med folkrätten. Alla som bryter mot krigets lagar bör ställas till svars, och barn ska få det stöd och den hjälp de behöver för att återhämta sig efter de fysiska och osynliga skador som kriget har åsamkat dem.

– Rädda Barnen uppmanar regeringar att avbryta försäljningen av vapen till parter av konflikten i Jemen. Detta bör noga övervakas, eftersom barn dödas och lemlästas ständigt.

– Att inte mera bevilja nya tillstånd för vapenexport till Saudiarabien var ett viktigt beslut här i Finland. Som kommande ordförande för EU skall vårt land verka för att alla i unionen ställer sig bakom detta. Det är också viktigt, att Finland under EU-ordförandeskapet ser till att barnens nöd i Jemen prioriteras på dagordningen för kommissionen.

I Finland har Rädda Barnen inlett en namninsamling med vilken man vill göra de krigsdrabbade barnens röster hörda. Appellen är riktad till den kommande regeringen och i den kräver man att Finland inleder omedelbara och kännbara åtgärder för att skydda barn i konflikter.

*Namnet är fingerat för att skydda barnet

Hjälp barnen i Jemen: www.raddabarnen.fi/jemen