Våldet mot barn trappas upp i konfliktområden

Krig och väpnade konflikter har blivit allt farligare för barn, fastställer Rädda Barnen i sin nya rapport. Risken för barn att falla offer för grovt våld är större än någonsin tidigare. Våldet i krig och konflikter inverkar olika på flickor och pojkar.

  • Nio av tio offer för sexuellt våld är flickor.
  • Pojkar dör och skadas oftare, pojkar blir också oftare bortförda och rekryterade till väpnade grupper.
  • Pojkar dör oftare i direkta strider, flickor dör och invalidiseras oftare av explosiva vapen.

Vart sjätte barn i världen lever i konfliktdrabbade områden. I Rädda Barnens rapport konstaterar man att omkring 415 miljoner barn levde i krigs- eller konfliktområden år 2018. Även om antalet barn som bor i konfliktområden har minskat en aning möter barn grövre våld än någonsin tidigare sedan uppföljningen inleddes.

Antalet rapporterade grova förbrytelser mot barn har ökat. År 2018 blev minst 12 125 barn dödade eller skadade, vilket är 13 procent mer än år 2017. De flesta offren fanns i Afghanistan.
Risken att barn skadas eller dödas har blivit större, och dessutom hotas de allt mer av att utnyttjas sexuellt och som barnsoldater. Antalet bekräftade attacker mot skolor och sjukhus år 2018 uppgick till 1892, vilket är 32 procent mer än år 2017. I många fall hindrade man också den humanitära hjälpen från att nå fram till barnen.

Väpnade konflikter drabbar flickor och pojkar på olika sätt
Rädda Barnens rapport Stopp för kriget mot barnen koncentrerar sig i år på könets betydelse. Pojkar tvingas oftare att bli barnsoldater. Över 80 procent var pojkar av de 2500 barn som väpnade grupper eller militära styrkor förde bort år 2018. Flickor löper större risk än pojkar att bli våldtagna, tvingade till äktenskap eller utsatta för annat sexuellt våld och utnyttjande. Av barn som år 2018 föll offer för sexuellt våld var nästan nio av tio flickor (87 %). Somalia och Demokratiska republiken Kongo är de farligaste länderna för flickor.

Under åren 2005–2018 har man bekräftat nästan 20 000 fall av sexuellt våld mot barn. Det verkliga antalet är sannolikt betydligt större eftersom man i många konflikter systematiskt använder sexuellt våld som ett medel i krigföringen. Många låter bli att göra en anmälan eller söka hjälp eftersom de är rädda att bli stämplade och utstötta.

– Det förekommer trakasserier och våldtäkter. Därför drabbas kvinnor värst i konflikter och krig, säger 22-åriga Briska*, som kom till Irak i december efter att ha flytt från nordöstra Syrien tillsammans med fem yngre syskon.

– Jag tycker att jag själv fortfarande är ett barn, hur ska jag då kunna vara både mor och far åt mina systrar och min bror? Det här är för svårt. Till och med på en trygg plats [lägret] är flickor rädda när de inte är tillsammans med föräldrar eller en äldre bror, fortsätter Briska.

För pojkar är risken att bli dödad eller svårt skadad i samband med stridigheter större än för flickor. Av de bekräftade fallen som ledde till död eller skada år 2018 var 44 procent pojkar och 17 procent flickor. I resten av fallen hade offrets kön inte registrerats. När flickor dör eller skadas är det mer sannolikt att orsaken är explosiva vapen, som sprider förstörelse urskillningslöst, särskilt i mera tättbebyggda områden.

– Jag var med min kusin då jag blev skadad. Vi hamnade plötsligt i ett bombanfall. De förde mig till sjukhuset. Under kriget är det den här skadan som har skrämt mig mest, berättar syriska Amir*, som miste sin arm i en flygräd.

Situationen exceptionellt svår i Syrien

– Konfliktområdena har blivit allt farligare för barn. Barnens situation är särskilt svår i Syrien, där flera hundratusen barn under de senaste två månaderna har tvingats fly undan de eskalerande striderna i landets nordvästra delar, säger Anne Haaranen, Rädda Barnens programchef.

Nästan alla syriska barn lever i områden som påverkas av konflikten och hälften av barnen har aldrig upplevt något annat än krig.

– Barnen hotas inte bara av död utan också av skador och utnyttjande. I många fall riktar man hänsynslöst våld medvetet mot barn, påpekar Haaranen.

– Det är ofattbart att man låter grymheterna fortsätta och att man inte ställer dem som gjort sig skyldiga till brotten till svars. Minst 95 000 barn har dödats eller sårats sedan år 2005. Tio tusentals barn har blivit bortförda och miljoner barn saknar hälsovård eller möjligheter att gå i skola.

Rädda Barnens rapport Stopp för kriget mot barnen 2020 publiceras inför årets säkerhetskonferens i München, Tyskland. Rädda Barnen kräver att världens länder samt konflikternas parter förbinder sig vid att främja och efterfölja internationella normer och krav. Man måste också komma överens om verkningsfulla åtgärder för att sätta stopp för straffriheten och ställa misstänkta förövare inför rätta.

– Rapporten visar att konflikterna inverkar olika på flickor och pojkar. Den humanitära hjälpen måste utökas för att man ska kunna tillgodose både flickors och pojkars olika behov. Skydd av barn, utbildning och tjänster för psykisk hälsa lider av kronisk underfinansiering. Det är ändå just de som behövs för att vi ska kunna hjälpa barn att skapa sig en bättre framtid, säger Haaranen.

*Namnet är fingerat för att skydda identiteten.

  • Med beslut av FN:s säkerhetsråd upprättade man år 2005 en mekanism för att övervaka och rapportera kränkningar mot barn i väpnade konflikter. De sex grova förbrytelserna är 1) att döda och lemlästa barn, 2) att värva barn samt på övriga sätt använda barn i arméer eller väpnade styrkor, 3) sexuellt våld mot barn, 4) bortförande av barn, 5) attacker mot skolor eller sjukhus, samt 6) att hindra barns tillgång till humanitär hjälp. År 2018 var antalet kränkningar det största hittills.
  • Enligt uppgifter som insamlades för Rädda Barnens rapport var barnens situation år 2018 svårast i samma länder som året innan: Afghanistan, Jemen, Sydsudan, Centralafrikanska republiken, Demokratiska republiken Kongo, Syrien, Irak, Mali, Nigeria och Somalia.
  • År 2018 bodde omkring 415 miljoner barn i världens olika konfliktområden, vilket var 14 miljoner färre än år 2017. 149 miljoner av barnen bodde i områden med en pågående, omfattande konflikt som kräver fler än 1000 dödsoffer årligen.
  • Sedan år 2005 har nästan 100 000 barn sårats eller dödats i konflikter. Antalen verifierade fall har tredubblats efter år 2010. År 2018 dödades eller skadades 12 125 barn i 19 olika konflikter. Det verkliga antalet är sannolikt större.

Underteckna appellen för skydd av barn i konflikter: www.raddabarnen.fi/stoppforkrigetmotbarnen