I tusen dagar har barnen lidit av kriget i Yemen

I dag har det förflutit 1000 dagar sedan konflikten i Yemen utvidgades. Konflikten har lett till att tusentals barn har dött av våld, svält eller sjukdomar som kolera.

Situationen i Mellanösterns fattigaste land har sedan den 26 mars 2015 blivit mardrömslik. Dagligen dör barn av hunger, och i skolor och hem utsätts de för bombningar.

Enligt uppgifter insamlade av oberoende Yemen Data Project har det skett över 15000 luftanfall i Yemen sedan mars 2015. Användningen av ex

plosiva vapen i tätt bebodda områden har ökat allt eftersom krisen fortskridit. För barnen har följderna varit mycket allvarliga.  Utredningar visar att 92 procent av offren vid bombanfall mot städerna är civila. På global nivå dör en civil person varje timme på grund av lufträder och användning av granater, missiler eller övriga explosiva vapen.

Tusentals barn har precis som trettonåriga Nora* blivit permanent invalidiserade. Flickans ryggrad skadades när hon kastades omkull av en tryckvåg under ett luftanfall. Noras pappa arbetar i den offentliga sektorn och försörjer ensam familjen med åtta barn. Han har inte fått någon lön på nästan 1,5 år.

“Tidigare älskade jag att skriva. Nu kan jag inte ens hålla i en penna”, berättar 13-åriga Noran*, som skadades i samband med ett flyganfall.  Vi har hjälpt Noran att få vård och mediciner och försett henne med en rullstol och skolmaterial.  Vi har också erbjudit henne psykosocialt stöd för at hon skulle kunna komma över sina hemska upplevelser. Hennes familj har fått matpaket. Bild: Mohammed Awadh/Rädda Barnen

– Jag ber alla fria människor världen över att få slut på kriget i Yemen, för min och alla andra yemenitiska barns skull. Vi har rätt att gå i skola och vi har rätt att bygga oss en bättre framtid. Jag vill inte att fler barn skadas som jag, det är inte rättvist. Jag vill inte att de ska drabbas som jag drabbades, säger Nora.

– Nu har det gått tusen dagar sedan Förenade Arabemiraten och alliansen som leds av Saudiarabien började bomba och ta del i striderna i Yemen. De förödande våldsamheterna har pågått på olika håll i landet längre än så. Förstörelsen i Yemen har under den här tiden nått ofattbara proportioner, säger Tamer Kirolos, Rädda Barnens landschef i Yemen.

Följder av kriget i Yemen

  • 4,5 miljoner barn och gravida eller ammande kvinnor lider av akut undernäring, vilket är 148 procent mera än i slutet av år 2014.
  • 462 000 barn lider av allvarlig akut undernäring, 200 procent mer än år 2014.
  • Om den nuvarande tendensen håller i sig kan det år 2018 finnas närmare 600 000 allvarligt undernärda barn under fem år i Yemen.
  • Enligt WHO har Yemen haft närmare en miljon fall av kolera.
  • Av tusen levande födda barn dör 63 innan de har fyllt fem år. År 2014 var motsvarande tal 53.
  • Av 3507 hälsovårdsenheter i 16 guvernement har över 1900 antingen stängt helt och hållet eller tvingats begränsa verksamheten.
  • Under det här skolåret har 4,5 miljoner barn inte kunnat gå i skola, vilket kan ha förödande och livslånga följder för deras utveckling.

– De stridande parternas agerande har utan undantag varit ansvarslöst. Man har dödat civila, bombat skolor och sjukhus och starkt begränsat det humanitära tillträdet. Allt det här har, uppenbarligen medvetet, lett till förhållanden där barn svälter och inte får den sjukvård de behöver, konstaterar Tamer Kirolos.

– Det internationella samfundets inaktivitet eller oförmåga att få ett slut på barnens lidande i Yemen är skamlig. Vi uppskattar att bara under innevarande år kommer 50 000 barn att dö. Människor kommer att fortsätta dö i onödan i Yemen ifall kriget fortsätter.

Rädda Barnen kräver att den humanitära hjälpen omedelbart garanteras obegränsat tillträde. Också importen av bränsle, matvaror och mediciner bör tillåtas. Det är också väsentligt att man får till stånd ett trovärdigt eldupphör och en framförhandlad fredsuppgörelse.

Rädda Barnen är på plats för att hjälpa

I Jemen ser vi till att barn som bland annat lider av undernäring och kolera får vård. Vi stöder vårdcentraler, sjukhus och mobila hälsokliniker. Vi delar också ut mat, paket med hygienartiklar och skolmaterial till familjer. Vi har inrättat trygga utrymmen för barn och där kan barn som flytt från sina hem leka och lära under ledning av trygga vuxna. Enbart i år har vår hjälp nått fram till över en halv miljon barn.

Hjälp barn somlider av konflikter och hunger

  • Ge en gåva via webben
    Ge en penninggåva till Rädda Barnens insamlingskonto : Nordea FI64 1017 3000 2107 27

*Noras namn är fingerat för att skydda personens identitet