Trygg på webben – hur skyddar man barn och unga?

Rädda Barnens experter har i sitt arbete uppmärksammat den okontrollerade spridningen av barnbilder med sexuell anstrykning, bilder som ibland är tagna av barnen själva och som används i osakliga eller kriminella sammanhang. Fenomenet märks också i polisens arbete. Rädda Barnen samarbetar med Centralkriminalpolisen för att skydda barn i digitala medier.

”I vårt arbete med tjänsten Webbtips (Nettivihje) ser vi hela tiden hur bilder av barn missbrukas. Vi vill att barnen och ungdomarna själva men också vårdnadshavarna ska fästa ännu mer vikt vid säkerhetskunskaperna i nätvardagen. I vår kampanj Trygg på webben (Turvallisesti verkossa) lyfter vi särskilt fram hur man verkar på ett tryggt sätt när det gäller bildmaterial”, säger Rädda Barnens specialsakkunniga Nina Vaaranen-Valkonen.

 ”Polisen anser att barn och ungdomar borde uppmärksamma riskerna när de använder datanät, till exempel när det gäller delning av bildmaterial”, säger CKP:s kriminalöverkommissarie Sari Sarani.

Det tunna linsskyddet som monteras över webbkameran har en lucka som hålls stängd då webbkameran inte används.

”Bildmaterial från den bärbara datorns, surfplattans eller mobiltelefonens webbkamera laddas ner och missbrukas. Vi önskar att barn och ungdomar alltid stannade upp och tänkte efter vad det är för bildmaterial som de har för avsikt att dela. Ungdomar kan i förälskelsens yra ta sexuellt laddat bildmaterial och dela det med sin partner. I sådana situationer uppstår det alltid en risk att materialet missbrukas och sprids okontrollerat på webben”, framhåller Vaaranen-Valkonen.

Under kampanjen Trygg på webben påpekar Rädda Barnen att det lönar sig att täcka över den bärbara datorns webbkamera när man inte använder den. Man kan täcka över kameran med t.ex. ett avtagbart klistermärke eller med ett linsskydd för webbkameror.

Det är klokt att alltid tänka efter i samband med diskussioner, chattar och annan verksamhet som sker via webbkamera. Om barn och ungdomar inte informeras om saken inser de inte att live-chattar i olika tjänster kan laddas ner i fel syfte. Via kameran kan man se, filma och ladda ner bildmaterial och därför lönar det sig att ha datorns kamera täckt. Barn och ungdomar borde få lära sig hur man täcker över kameralinsen. Man bör lära barn och ungdomar digital säkerhet, då lär de sig att agera på nätet på ett tryggt sätt.

”Kunskap hjälper oss att agera och vi hoppas att linsskydd för webbkameror och andra säkerhetsåtgärder på nätet i framtiden blir lika vanliga som cykelhjälm och reflex i trafiken. Barn och ungdomar lär sig snabbt använda tekniken, men inte hur man verkar tryggt på webben. Här har vi vuxna ett stort ansvar”, påpekar Vaaranen-Valkonen.

Läs mera på https://www.pelastakaalapset.fi/tyomme-kotimaassa/lasten-suojelu-ja-nettivihje/ (på finska)

Den här veckan driver Rädda Barnen tillsammans med Centralkriminalpolisen en kampanj för kunskaper i digital säkerhet.