Tillståndet för världens mödrar 2015: Svåra livsvillkor för mammor och deras barn i städer

Rädda Barnens rapport granskar mödrars och barns välbefinnande i ett stort antal länder i världen. De nordiska länderna är fortfarande bäst i världen för mammor. Enligt rapporten växer ojämlikheten mellan fattiga och rika mammor och barn i städer.

SoWM_cover

Maailman äitien tila 2015 -raportissa tarkastellaan köyhien ja varakkaiden äitien ja lasten välistä eriarvoisuutta terveyden suhteen eri maiden pääkaupungissa tai muussa merkittävässä asutuskeskuksessa.

Rädda Barnens sextonde årliga rapport om världens mödrar poängsätter 179 stater utifrån hur de har lyckats eller misslyckats med att främja mammors välmående.

I rapportens mammaindex gick Norge förbi Finland som bästa land i världen för mammor genom att placera sig högt på alla fem indikatorer som bedöms. I Norge har till exempel risken för kvinnor att dö i samband med graviditet eller förlossning klart minskat. Dessutom är Norge liksom tidigare år i en helt egen klass när det gäller ekonomi.  Finland placerade sig bland de tio främsta länderna när det gäller mammors och barns hälsa samt kvinnors politiska ställning.

Somalia ligger för andra året i rad sist på listan. Nästan alla länder som hamnat i botten av indexet ligger i Afrika söder om Sahara.  De här länderna är instabila stater, som dessutom ofta är hemsökta av konflikter.

Adertonåriga Wengelawit Yohannes med hennes pojke Alazar Sonen föddes redan under den 35 graviditetsveckan och vägde bara 1,8 kilo. Alazar vårdades på Yekatit 12 -sjukhusets intensivvård för nyfödda i Addis Abeba. Barndödligheten har minskat betydligt i Etiopiens huvudstad Addis Abeba. Antalet sjukhus, både offentliga och privata har ökat betydligt sedan år 2000. Familjerna i huvudstaden har tillgång till mångsidiga tjänster. Bild: Emnet Dereje

Adertonåriga Wengelawit Yohannes med hennes pojke Alazar Sonen föddes redan under den 35 graviditetsveckan och vägde bara 1,8 kilo. Alazar vårdades på Yekatit 12 -sjukhusets intensivvård för nyfödda i Addis Abeba. Barndödligheten har minskat betydligt i Etiopiens huvudstad Addis Abeba. Antalet sjukhus, både offentliga och privata har ökat betydligt sedan år 2000. Familjerna i huvudstaden har tillgång till mångsidiga tjänster. Bild: Emnet Dereje

Årets rapport granskar också ojämlikhet i hälsa mellan rika och fattiga i städer i olika länder. I Rädda Barnens rapport konstaterar man att både de allra rikaste och friskaste samt de fattigaste och mest utsatta familjerna bor i städer.

– Nu bor redan över hälften av jordens befolkning i städer, eftersom allt fler flyttar till städerna i hopp om ett bättre liv. Miljoner mammor och barn i växande städer har inte tillgång till bland annat hälsovård och rent vatten, som de skulle behöva för att hållas friska och vid liv, säger Hanna Markkula-Kivisilta, Rädda Barnens generalsekreterare.

I utvecklingsländernas bor en tredjedel av de urbana invånarna i slummen, det vill säga omkring 860 miljoner människor.

– Om vi vill minska mödra- och barnadödligheten i betydande mån måste vi för det första sörja för att alla, oberoende av ekonomisk ställning, får tillgång till hälsovårdstjänster. Dessutom bör vi se till att tjänsterna håller tillräckligt hög kvalitet.

Caroline bor med sin son Timclaire och dottern Beatrice i Kibera, slummen utanför Kenyas huvudstad. Staten har sedan 2013 erbjudit gratis hälsovård för gravida kvinnor, men i Kibera är tillgången på dessa tjänster ändå mycket begränsad. Olika medborgarorganisationer, Rädda Barnen bland dem, verkar för att täcka denna brist och erbjuder både hälsovård och familjerådgivning. Bild: Hannah Maule-Ffinch/Rädda Barnen

Caroline bor med sin son Timclaire och dottern Beatrice i Kibera, slummen utanför Kenyas huvudstad. Staten har sedan 2013 erbjudit gratis hälsovård för gravida kvinnor, men i Kibera är tillgången på dessa tjänster ändå mycket begränsad. Olika medborgarorganisationer, Rädda Barnen bland dem, verkar för att täcka denna brist och erbjuder både hälsovård och familjerådgivning. Bild: Hannah Maule-Ffinch/Rädda Barnen

Klyftan mellan fattiga och rika angående överlevnad är stor särskilt i Rwanda, Kambodja, Kenya, Vietnam och Peru. I de här länderna är sannolikheten att dö 3–5 gånger större för stadsbarn som föds i en fattig familj jämfört med barn i välbärgade familjer.

Skillnaderna i dödlighet mellan rika och fattiga stadsbarn är enligt rapporten markanta också i vissa industriländer. I till exempel USA finns städer, där ojämlikheten mellan rika och fattiga barn när det gäller överlevnad är större än i många utvecklingsländer. Av alla utvecklade länder är det i USA som kvinnor löper allra största risk att dö av orsaker relaterade till graviditet eller förlossning.

Rapporten omfattar också positiva nyheter. I många städer har både de fattigaste mammornas och barnens dödlighet minskat, bland annat för att tillgången till hälsovårdstjänster förbättras. Till dessa städer hör bland annat Addis Abeba i Etiopien, Guatemala i Guatemala och Manila i Filippinerna.

– Inte heller i städerna borde barns överlevnad få vara ett privilegium för de rika. Rätten till liv ska garanteras alla, konstaterar Markkula-Kivisilta.

Rädda Barnen vädjar till alla länders beslutsfattare att prioritera mammors och barns hälsa och göra en högklassig hälsovård tillgänglig för alla i hela världen.