Somalia står än en gång inför en hungerkris – många familjer har förlorat allt hopp

Akut undernäring hotar över en miljon under fem år gamla barn i Somalia.

Enligt färska uppgifter, har förekomsten av akut undernäring ökat till en allvarlig eller kritisk nivå på många håll runtom i Somalia. Undernäringens följder kan vara ödesdigra särskilt för små barn. Minst 178 400 barn hotas av svår akut undernäring.

En brist på resurser samt det svåra och ostabila säkerhetsläget försvårar arbetet med att hjälpa barnen och deras familjer.

– Våra värsta farhågor håller på att besannas då en miljon barn kan åter en gång tvingas lida av torkans förfärliga följder. Familjerna har helt enkelt inte haft tid att återhämta sig från den långvariga torkan år 2017. Då dog boskapen i stora mängder, och tusentals människor tvingades flytta till läger för att få mat och vatten, berättar Mohamud Mohamed Hassan, Rädda Barnens landschef i Somalia.

Kring 2,1 miljoner människor förväntas drabbas av en i varje fall kritisk otillräcklig tillgång på mat. Från och med oktober väntas 6,3 miljoner människor, det vill säga nästa halva landets befolkning lida av en bristande tillgång på livsmedel. Situationen befaras bli mycket svår på många olika håll i landet.

Under de senaste åren har nästan alla regnperioder varit otillräckliga

Sju av de senaste åtta regnperioderna i Afrikas horn har sedan 2015 varit knappa eller uteblivit helt. Familjerna har ännu inte återhämtat sig efter förlusterna som orsakades av den svåra torkan åren 2016–2017. Det var en av historiens värsta torrperioder och den drabbade 19,5 miljoner människor i östra Afrika.

– Det som verkligen oroar oss är torrperiodernas täta förekomst. Nomadsamhällen, det vill säga familjer som är beroende av boskapen för sin försörjning, behöver i genomsnitt två goda regnperioder för att klara av en dålig. Torrperioderna i Somalia har aldrig tidigare varit lika vanliga och svåra. Många familjer som har klarat sig genom tidigare svåra perioder säger nu att de ger upp inför klimatkrisen, säger Hassan.

Rädda Barnen vädjar till bidragsgivarna för att kunna utöka den humanitära hjälpen i Somalia.

– Det behövs mera hjälp omedelbart. I bland annat Baidoa hjälper vi för tillfället med de finska givarnas stöd de nödlidande familjerna att trygga sin försörjning och skaffa mat till barnen. Baidoa tar ständigt emot nya människor som har tvingats lämna sina hem. Enbart i Baidoa finns det redan över 323 000 internflyktingar, påpekar Anne Haaranen, Rädda Barnens programchef.

– Det humanitära biståndsprogrammet som FN koordinerar måste få full finansiering för att man ska kunna undvika likadana katastrofer som inträffade 2011 och 2017. Vi måste göra allt som står i vår makt för att undvika hungersnöd.

Hjälp till de drabbade

Juwayria, 43, kom till stabiliseringscentret i juli för att få hjälp åt sitt barnbarn som led av allvarligt undervikt. Juwayrias familj miste största delen av sin boskap under de senaste torkperioderna, och nu förbereder man sig på att det händer igen.

– Det här problemet kommer hela tiden igen. Vi har inte fått någon nödhjälp och därför har vi förlorat vår boskap. Tidigare var jag boskapsuppfödare, men nu har jag kvar bara några få djur, och det är med hjälp av dem vi överlever. Jag har inget annat kvar än några getter, säger hon.

Rädda Barnen arbetar med att hjälpa samhällen att klara av de direkta följderna av torkan.

– Vi ordnar med vatten, ger vård åt undernärda barn, ser till att barn kan fortsätta gå i skola, upprätthåller vårdcentraler och ger ekonomiskt stöd till de allra mest utsatta människorna, berättar Haaranen.
Rädda Barnen samarbetar med lokala samhällen också för att hjälpa dem att anpassa sig till de utmaningar klimatförändringen för med sig, bland annat med program som utökar näringsgrenarna.

Hjälp barn som har drabbats av hunger och torka: www.raddabarnen.fi/hunger