Rädda Barnen rf 100 år: hedersordförande Jenni Haukio öppnar jubileumsåret i organisationens berömda grundares fotspår

Rädda Barnen rf 100 år: hedersordförande Jenni Haukio öppnar jubileumsåret i organisationens berömda grundares fotspår

I dag för hundra år sedan ville republiken Finlands presidentgemål Ester Ståhlberg förbättra omsorgen om barn i landet. Organisationen som fru Ståhlberg grundade har i redan hundra år följt den väg hon utstakade och främjat barnens rättigheter och ställning. I dag öppnar organisationens hedersordförande, republikens presidentgemål Jenni Haukio, Rädda Barnens jubileumsår.

Republikens presidents hustru Jenni Haukio har verkat som Rädda Barnen rf:s hedersordförande sedan 2012. Under åren som gått har fru Haukio verkat som beskyddare i flera av organisationens aktiviteter och hon är ambassadör för barnets rättigheter i vår tid.

”Som hedersordförande känner jag djup tacksamhet för det arbete som organisationen målmedvetet och med stort hjärta har utfört för barns väl i redan hundra år. Rädda Barnen har lindrat nöden där hjälpbehovet är som störst. Man har ansträngt sig för att ge alla barn möjlighet till trygghet, hälsa, näring och utbildning. Det här värdefulla arbetet skulle inte ha varit möjligt utan engagemang från medlemmar, frivilliga, personal och samarbetsparter i olika sektorer i samhället”, säger Jenni Haukio.

Det var en annan inflytelserik kvinnas arbete som inledde Rädda Barnens historia. Ester Ståhlberg, även hon presidenthustru en gång, grundade den 4 februari 1922 organisationen Hem åt hemlösa barn. Organisationens syfte var att hjälpa barn som drabbades hårt under inbördeskriget i Finland. År 1945 bytte man namn på organisationen till Pelastakaa Lapset ry – Rädda Barnen rf.

I samband med inbördeskriget hade kring 20 000 barn förlorat en eller båda föräldrarna eller annan vårdnadshavare. Ester Ståhlberg beslöt att verka för att de här barnen skulle få hjälp. Hon grundade föreningen utifrån tanken att ”varje barns viktigaste rättighet är rätten till ett gott hem”.

”Det sätt på vilket vi tar hand om barnen skapar en kultur. Ett av kulturens kännetecken är omsorgen som man lägger ner på de yngsta medlemmarna”, konstaterade Ester Ståhlberg.

Redan under sitt första verksamhetsår hjälpte organisationen 150 barn att få ett fosterhem. Under de tre första verksamhetsåren ökade antalet och över 1400 barn fick hjälp. I dag når Rädda Barnens arbete årligen upp till 45 000 barn i Finland. Ute i världen verkar Rädda Barnen som en del av den internationella rörelsen Save the Children, vars hjälparbete når tiotals miljoner barn årligen.

Genom fru Haukios öppning inleder Rädda Barnen firandet av pionjärer som i likhet med organisationens grundare har främjat barnens rättigheter och hjälpt barn i utsatta situationer, både i Finland och ute i världen. Ester Ståhlberg var den första av Rädda Barnens hjältar som verkade för barn. Genom hennes arbete utvecklades kulturen att hjälpa barn i Finland.

Sanna hjältehistorier i redan hundra år

I hundra år har Rädda Barnen verkat som en medborgarrörelse där alla har möjlighet att påverka barns framtid. Tack vare aktiva människor har man både i Finland och ute i världen förbättrat otaliga barns liv och skapat barnvänligare samhällsstrukturer.

Under jubileumsåret vill vi tacka alla barnens hjältar och påminna om att vi alla har möjlighet att verka för barn.

Ett av jubileumsårets evenemang är programmet Laulu Rakkaudelle – Pelastakaa Lapset 100 v (En sång till kärleken – Rädda Barnen 100 år) som visas i MTV3 20.3 kl. 19.30. Repriserna sänds 23.3 kl. 13.00 i MTV3, 27.3 kl. 11.30 i Ava och 27.3 kl. 16.00 i MTV3. Programmet kan också ses i MTV:s tjänst Katsomo från den 20.3.

I det stämningsfulla programmet presenteras människor som på olika sätt hjälper barn och ger dem möjligheter till ett bättre liv.

”Vår organisation lovar att jubileumsåret till ära fortsätta med det oförtrutna arbetet att främja barnets rättigheter. Det här kommer vi att göra ända tills vi inte längre behövs. Vi vill tacka alla barnens hjältar men också påminna om att vi alla kan bidra med något. Därför utmanar vi nu under vårt jubileumsår alla vuxna och alla organisationer att hitta egna sätt att stöda hjälpbehövande barn – genom gåvor, frivilligt arbete, medlemskap eller annat som främjar barnets rättigheter”, säger Rädda Barnen rf:s generalsekreterare Hanna Markkula-Kivisilta.

Hitta ditt sätt att hjälpa och bli en hjälte för barn: www.raddabarnen/100ar